Çocuk Ve Ergenlerde Diş Çürüklerini Önlemek İçin Florlu Gargara Solüsyonları


Foto: Jenn Durfey / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çocuk ve ergenlerde diş çürüklerini önlemek için florlu gargara solüsyonlarının kullanımı plaseboya kıyasla ne kadar etkili ve güvenlidir?

Arka plan

Diş çürükleri dünya çapında bir sağlık sorunudur, çocuk ve erişkinlerin büyük çoğunluğunu etkiler. Diş çürüğü düzeyleri ülkeler arasında ve içinde değişkendir, ancak düşük sosyoekonomik gruplara mensup çocuklarda daha fazla diş çürüğü olma eğilimindedir.

Diş çürümesi tedavi edilmezse dişin üst kısmı (kuron) ilerleyici tahribata uğrar, buna sıklıkla şiddetli ağrı eşlik eder. Çürük dişlerin tamiri ve değişimi zaman ve para açısından çoğa mal olur ve sağlık sisteminin kaynaklarının majör tüketicilerinden biridir.

Çocuk ve ergenlerde diş çürümesinin önlenmesi, diş sağlığı hizmetlerinde bir öncelik olarak görülür ve tedaviden daha mali etkin olduğu düşünülür. Diş çürümesini öneyen bir mineral olan floridin kullanımı yaygındır. Sularda florit doğal olarak bulunabildiği gibi bazı bölgelerde su kaynaklarına eklenir ve tüm dünyada çoğu diş macunları ve başka ürünlerin içinde bulunur. Ekstra koruyucu bir önlem olarak florit dişlere gargara solüsyonu, pastil, diş cilası ve jel şeklinde dişe doğrudan uygulanır.

Floritli ağız çalkalama solüsyonları diş çürüklerini önlemek için okul temelli programlarla gözetim altında sıklıkla kullanılır. Floritli ağız çalkalama solüsyonlarının bir etkisi olması için, gözetim altında veya olmadan kullanımının düzenli olması gerekir. Tavsiye edilen prosedür, ağzın düşük konsantrasyonda florit içeren solüsyonla günde bir ya da iki dakika çalkalanması ya da daha konsantre bir solüsyonla, haftada ya da iki haftada bir çalkalanmasıdır. Çok fazla florit yutma riski nedeniyle, bu gargara solüsyonları altı yaş altı çocuklara önerilmez.

Bu derleme ilki 2003 yılında yayınlanan versiyonu güncelliyor. Mevcut araştırmaları Cochrane Ağız Sağlığı için değerlendirdik, kanıtlar 22 Nisan 2016 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Florit solüsyonu ya da plasebo ile tedavi edilen ya da tedavi verilmeyen 15 000’den fazla çocuğun dâhil edildiği 37 (6 – 14 yaş) araştırmayı derledik. Tüm çalışmalarda floritli gargaranın okullarda gözetim altında kullanımı, ikisinde evde kullanım değerlendirildi. Çoğu çocuğa 230 ppm florlu sodyum florit (NaF) solüsyonu günlük olarak veya 900 ppm konsantrasyonda haftada ya da iki haftada bir verildi. Çalışmalar 2 – 3 yıl sürdürüldü. Araştırma raporları 1965 ile 2005 yılları arasında yayınlandı ve birkaç ülkede yürütüldü.

Önemli sonuçlar

Bu güncellemede, florit gargara solüsyonlarının gözetim altında düzenli kullanımının çocuk ve ergenlerde diş çürümesini azaltabileceği konfirme edildi. 35 araştırmanın kombine sonuçları, floritli solüsyonla plaseboya ya da solüsyon verilmemesine kıyasla kalıcı dişlerde; çürük, eksik ve dolgulu diş yüzeylerinde ortalama %27 azalma olduğunu gösterdi. Bu faydanın çocukların florlu diş macunu kullanması ya da suları florlanmış bölgelerde yaşaması halinde de var olması muhtemeldir.

13 çalışmanın kombine sonuçlarında floritli solüsyonla plaseboya ya da solüsyon verilmemesine kıyasla kalıcı dişler arasında çürük, eksik ve dolgulu diş sayısında (yüzey değil) ortalama %23 azalma bulundu.

Bebek dişlerinde florit etkisini inceleyen araştırma bulunmadı. İstenmeyen yan etkiler veya çocukların ağız solüsyonları kullanımını ne kadar iyi karşıladıkları hakkında az bilgi bulundu.

Karar

Florlu gargara solüsyonlarının gözetim altında düzenli kullanımı çocukların kalıcı dişlerinde diş çürümesinde büyük azalmayla sonuçlanıyor. Potansiyel yan etkileri ve kabul edilebilirliği hakkında az bilgi bulundu.

Kanıt kalitesi

Mevcut kanıtlar kalıcı dişler hakkında orta kalitededir. Bu etkinin büyüklüğünden orta derecede emin olduğumuz anlamına gelir. Ters etkileri değerlendirmek için çok az kanıt bulunuyor.

Kaynak

Marinho VCC, Chong L, Worthington HV, Walsh T. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD002284. DOI: 10.1002/14651858.CD002284.pub2

Orijinal özet için: Florit Gargarası

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar