Akut Travmatik Beyin Yaralanmasında Mannitol

Cohrane derleme özeti

Mannitol, kafa travmasından sonra beyin ödemini azaltmada bazen etkili olan bir şeker alkol solüsyonudur. Ancak şiddeti kafa yaralanmasının devam eden tedavisinde etkinliği belirsizdir. Aşırı mannitol verilmesinin, kandan beyine geçen mannitolün kafa içi basıncını artırıp ve beyin ödemini kötüleştirerek zararlı olabileceğine dair kanıtlar var.

Tıbbi literatürü araştırdık ve kafa travmasından sonra beyin ödemini azaltmada mannitolü başka tedavi stratejileri ile kıyaslayan 4 randomize kontrollü araştırma belirledik. Bir araştırmada kafa içi basınç ölçümü ile yönlendirilen mannitol tedavisi, kafa içi basıncı ölçülmeyen standart tedavi ile kıyaslandı.

Bir araştırmada mannitol tedavisi pentobarbital ile kıyaslandı.

Bir araştırmada mannitol tedavisi hipertonik saline karşı kıyaslandı.

Dördüncü araştırmada hastaneye varış öncesinde mannitol tedavisi plaseboya karşı

kıyaslandı.

Derlememizde kafa içi basınç artışında mannitolle tedavinin pentobarbitale kıyasla ölüm ihtimalini azalttığı bulundu. Tersine olarak, mannitolle tedavinin hipertonik saline kıyasla ölüm ihtimalini artırabileceği bulundu. Mannitol tedavisi kafa içi basıncıyla yönlendirildiğinde küçük bir fayda getirdiği de bulundu. Derlememizde mannitolün hastaneye geliş öncesi kullanımda etkisine dair yetersiz veri sağlanabildi.

Kaynak

Wakai A, McCabe A, Roberts I, Schierhout G. Mannitol for acute traumatic brain injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD001049. DOI: 10.1002/14651858.CD001049.pub5

Orijinal özet için: Travma Sonrası Mannitol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv