Kas İskelet Sistemi Yumuşak Doku Yaralanmalarında Plateletten Zengin Tedaviler


Solda plateletten zengin plazma, sağdakine ADP eklenerek  agregasyon sağlanmış, tüplerin dibinde manyetik karıştırıcılar. Foto: Steffen Dietzel / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Tıbbi problem

Kas, ligament ve tendon yaralanmaları spor gibi aktivitelerde sık görülür ve doku dejenerasyonuna bağlı olabilir. Bu yaralanmalar, omuz, dirsek, diz ve ayak bileği tendonları gibi vücudun özel bazı kesimlerinde daha sıktır.

Ne tedaviler var?

Birkaç tedavi seçeneği bulunuyor. Bunlar arasında fizik tedavi gibi konservatif yöntemler veya yırtık tendonların tamiri gibi cerrahi yöntemler bulunabilir. Gittikçe popülerleşen bir diğeri ise plateletten zengin tedavidir.

Plateletten zengin tedavi nedir?

Kan hücrelerinin bir kısmını plateletler oluşturur. Dokuların tamirat ve yenilenmesine yardım eden büyüme faktörleri üretirler. Yara yerine yüksek konsantrasyonda platelet uygulanması iyileşme sürecini hızlandırabilir. Plateletten zengin tedavi, hastanın kendi kanının plateletten zengin bir fraksiyondur. Bu fraksiyon örneğin enjeksiyonla yara yerine uygulanır.

Ne işe yarar?

Bu derleme plateletten zengin tedavinin pratikte işe yarayıp yaramadığını görmek için planlandı.

Tıbbi bilgi tabanlarını 2013 yılı ve yeni araştırma tescil kayıtlarını 2012 Martına kadar taradık ve plateletten zengin tedaviyi bir kontrole karşı kıyaslayan 19 araştırma bulduk. Çalışmalara toplam 1088 katılımcı alındı. Çoğu katılımcılar erkek olmakla beraber omuz (rotator kaf), dirsek ve aşil tendinopatisi çalışmalarında kadın ve erkekler benzer oranda temsil edildi.

19 araştırmada, bazıları cerrahiyle tedavi edilen 8 ayrı tip yaralanma incelendi: rotator kaf yırtıkları (cerrahi tamir, 6 araştırma); omuz vurma sendromu (omuzda tuzaklanan dokuları serbestletmek için cerrahi, bir çalışma), tenisçi dirseği (üç araştırma); otogreft tendonla diz ligament rekonstrüksiyonu (dört araştırma); diz ligament rekonstrüksiyonu için alınan greft yeri tedavisinde (iki araştırma); patellar tendinopati (bir çalışma); aşil tendinopatisi (bir çalışma) ve akut aşil tendon rüptürü (cerrahi tamir, bir çalışma).

Kanıt kalitesi kısmen, sonuçların güvenilir olmayabileceği anlamına gelen kusurlu yöntemler kullanımına bağlı olarak çoğu çalışmada çok düşüktü. Araştırmalarda plateletten zengin plazma hazırlanması ve uygulanmasında da farklı yollar kullanıldı. Primer sonuç ölçütlerimiz için (işlev, ağrı, ters etkiler) en fazla 11 araştırmadan ve katılımcıların %45’inden sağlanan verileri birleştirebildik.

Tüm bu durumlara karşı eldeki kısıtlı verileri topladığımızda, plateletten zengin plazmanın ağrı üzerine kısa vadede (üç ya kadar) hafif bir faydasına dair çok düşük kalitede kanıtlar bulduk. Ancak birleştirilen veriler bu tedavinin; işlevde kısa, orta ve uzun vadede bir fark yarattığını göstermiyor. Plateletten zengin tedavi alan ve almayan hastalarda yan etkilerin düşük ve kıyaslanabilir oranda olduğunu gösteren zayıf kanıtlar bulundu.

Özel durumlar anlamında, altı çalışmanın sonuçlarını birleştirebildik ve rotator kaf ameliyatı esnasında plateletten zengin tedavi alan ve almayan hastalar arasında fark bulamadık.

Sonuç olarak eldeki kanıtlar, plateletten zengin tedavinin kas iskelet sistemi yumuşak doku yaralanmaları tedavisinde kullanımını desteklemek veya bu tedavinin etkilerinin yara tipine göre değişip değişmediğini göstermek için yetersiz. Bu alanda gelecekte yapılacak çalışmalarla ilgili olarak; halen birkaç çalışmanın sürdüğünü ve plateletten zengin preparatın standardize edilmesi gerektiği hatırlamak gerekiyor.

Kaynak

Moraes VY, Lenza M, Tamaoki M, Faloppa F, Belloti J. Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD010071. DOI: 10.1002/14651858.CD010071.pub3

Orijinal özet için: Tendinit Tedavisinde PRP

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv