Yağlı Karaciğer Hastalığında Bitkisel İlaçlar


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Yağlı karaciğer hastalığında karaciğer hücreleri içinde yağ birikir, potansiyel olarak geri dönüşümlü bir hastalıktır. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir buna son aşama karaciğer hastalığı denir. Bu sistematik derlemede yağlı karaciğer hastalığının tedavisinde bitkisel ilaçların (tek tek otlar, markalı bitkisel ilaçlar ve reçete edilen formüller) etkileri ve güvenliği değerlendirildi.

75 bitkisel ilacın araştırıldığı 77 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Tüm araştırmalarda, katılımcı sayısının azlığına bağlı olarak sistematik hata (yani kayırma hatası, fayda ve zararların olduğundan fazla hesaplanması) riski ve tesadüfi hata (şans etkisi) riski yüksekti. Randomize kontrollü araştırmalarda denenen bitkisel ilaçlar arasında tek bitki ürünleri (Gynostemma pentaphyllum, Panax notoginseng ve Prunus armeniaca), ticari piyasada bulunan markalı bitkisel ilaçlar ve hekimler tarafından yazılan kombine formüller bulunuyor. Farklı ürünlerin içeriğinde en sık bulunan bitkiler arasında Crataegus pinnatifida, Salvia miltiorrhiza, Alisma orientalis, Bupleurum chinense, Cassia obtusifolia, Astragalus membranaceous ve Rheum palmatum yer alıyor.

Çok çeşitli bitkiler kullanılması nedeniyle araştırma sonuçlarını kombine edemedik. Araştırmaların hiçbirinde ölümler, karaciğerle ilişkili hastalıklar, yaşam kalitesi veya maliyet sonuçları raporlanmadığından bitkisel ilaçların kullanımı hakkında bir karara varamadık. Bazı araştırmalar bitkisel ilaçların kontrol müdahalelerine kıyasla enzim aktiviteleri (AST, ALT, GGT, ALP), ultrason muayeneleri ve BT görüntülemeleri üzerinde pozitif etkisini gösterdi.

Bitkisel ilaçların ters etkileri olmadığı bildirildi.

Ancak çalışmaların metodolojisinde sistematik hata riski yüksekti. Dahası, tek tek bitkiler nadiren yeniden teste tabi tutuldu ve tüm çalışmalarda katılımcı sayısı nispeten düşük olup bu da tesadüfi hata riskini yükseltti. Bu nedenle bulgular karar verdirici değil, yağlı karaciğer hastalığında bitkisel ilaçların fayda ve zararlarını belgelemek için titiz yürütülmüş randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Liu Z, Xie L, Zhu J, Li GQ, Grant SJ, Liu J. Herbal medicines for fatty liver diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD009059. DOI: 10.1002/14651858.CD009059.pub2

Orijinal özet için: Yağlı Karaciğerde Bitkisel İlaç

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar