Astım Ataklarını Önlemek İçin D Vitamini


Şakayık poleni. Foto: Annie Cavanagh, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

D vitamini astım ataklarını önler mi ya da astım belirtilerini iyileştirir mi?

Arka plan

Düşük D vitamini düzeyleri astımlı çocuk ve erişkinlerde astım atağı riskinde artışla ilişkilendirildi. D vitaminin çocuk ve erişkinlerde astım ataklarını önleyip önemediği ve astım belirtilerini kontrol edip etmediğini araştırmak için birkaç klinik araştırma yapıldı, ancak tasarımları bilimsel görünen çalışmaların sonuçları bir arada değerlendirilmedi.

Derlenen çalışmalar

1016 Ocağına kadar yürütülen tarama sonucunda toplam 435 çocuk arasında yürütülen 7 araştırma ve 658 erişkin arasında yürütülen 2 araştırmayı derledik. Bunlardan 22 çocuk üzerinde yürütülen bir çalışma ve 658 erişkin arasında yürütülen 2 araştırma şiddetli astım ataklarıyla ilgili analize katkı sağladı. Çalışma süreleri 4 ile 12 ay arasında değişkendi ve katılımcıların çoğunluğunun hafif ya da orta şiddette astımı vardı. Tüm çalışmalarda D vitamini plaseboya karşı kıyaslandı.

Önemli sonuçlar

D vitamini alan hastalarda oral steroidle tedavi gerektiren astım atakları azaldı. D vitaminiyle kişi başına yıllık astım atağı sayısı ortalama olarak 0.44’ten 0.22’ye düştü (yüksek kalitede kanıt).

D vitamini akut astım atağı ile hastaneye başvuru riskini 100 kişi başına 6’dan 3 civarına düşürdü (yüksek kalitede kanıt).

D vitamininin akciğer fonksiyonlarına veya günlük astım belirtilerine az etkisi oldu ya da hiç olmadı (yüksek kalitede kanıt).

D vitamininin test edilen dozlarda ciddi ters etki riskini artırmadığı bulundu (orta kalitede kanıt).

Bu bulguların temelini oluşturan çalışmaların kalitesinin yüksek olduğu yargısına varıldı.

Karar

D vitamini muhtemelen şiddetli astım ataklarına karşı koruma sağlıyor. Kesin kinik tavsiyeler yapabilmek için çocuklar ile sık ve şiddetli atak geçiren insanlara odaklı daha fazla çalışma gerekiyor.

Kaynak

Martineau AR, Cates CJ, Urashima M, Jensen M, Griffiths AP, Nurmatov U, Sheikh A, Griffiths CJ. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD011511. DOI: 10.1002/14651858.CD011511.pub2

Orijinal özet için: Astımda D Vitamini

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv