Erişkinlerin Diz Kıkırdağı Hasarlarında Cerrahi Tedavi Seçenekleri


Foto: nomen49 / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Tıbbi problem

Diz eklem yüzeyini kaplayan kıkırdak tabakası eklemi koruyucudur ve hareket esnasında sürtünmeyi azaltır. Erişkin dizinde kıkırdak hasarları travma ya da kıkırdak hastalığından (osteokondrit) kaynaklanır. Kıkırdak yaralanmaları tedavi edilmezse kendi kendine iyileşmez ve eklemde ciddi tahribata yol açabilir (osteoartrit).

Tedavi seçenekleri

Kıkırdak hasarının çeşitli tedavi seçenekleri var ancak sıklıkla şifadan çok ağrı gibi şikâyetleri tedavi etmeyi amaçlar. Fizik tedavi gibi cerrahi dışı seçenekler belirtileri giderebilir ancak kıkırdak hasarını iyileştirmez. Eklemi koruma amacıyla mikrokırık, delik açma, mozaiklpasti ve allogreft nakli gittikçe artan oranda kullanılan cerrahi tedavi seçenekleridir.

Mikrokırık, delik açma, mozaik plasti ve allogreft nakli nedir?

Mikrokırık ve delik açma minimal invazif (artroskopik) girişimlerdir, kemikten kanama sağlayarak kıkırdak defekti içinde bir kan pıhtısı oluşturmayı hedefler. Bu pıhtı sonradan kıkırdağa benzer bir doku oluşturur.

Mozaikplastide, dizin daha az gereken yerinden bir kemik-kıkırdak grefti kaldırılarak daha önemli bölgedeki kıkırdak defektleri kapatılır.

Allogreft naklinde, hasarlı bölgeyi kapatmak için taze kadavradan alınan dokular kullanılır.

Uygulamada bu tekniklerden hangisi daha iyi işe yarar?

Derlememizde bu cerrahi metotlardan iki ya da daha fazlasını klinik uygulamada kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıtlar incelendi.

Tıbbi veri tabanlarının 2016 Şubatına kadar araştırdık ve mozaikplastiyi mikrofraktüre karşı kıyaslayan üç araştırma bulduk. Araştırmalarda çoğu erkek genç erişkinler olan toplam 133 hastaya ait sonuçlar raporlandı. Allogreft nakli ve delik açmayla ilgili araştırma belirlenemedi.

Bir çalışma tek merkezde yürütüldü ve mozaikplastiden sonraki 1, 2, 3 ve 10 yıl izlemlerinde ile hastanın bildirdiği işlev daha iyi bulundu.

Ancak diğer çalışmalar işlevde (iki çalışma) ağrıda (bir çalışma) ve günlük yaşam aktivitelerinde (bir çalışma) uzun vadede (6 – 10 yıl izlem) fark bulamadı. Belirtilerin tekrarlamasıyla birlikte tedavi başarısızlığı her iki prosedürde de görüldü. Üç araştırmadan bir araya getirilen veriler mozaikplasti grubunda hastaları yarı kadarında tedavi başarısızlığı olduğunu gösterdi. Ancak bunun doğru bir bulgu olduğunun test edilmesi için daha fazla kanıt gerekiyor. Uzun vadede aktivite düzeyleri ile ilgili kanıtlar karar verdirici değil.

Bu sonuçlar için tüm kanıtların kalitesinin çok düşük kalitede olduğuna karar verdik. Bu, sunduğumuz sonuçlardan emin olmadığımız anlamına geliyor, daha fazla kanıt sağlandığında değişmesi muhtemeldir.

Kararlar

Erişkin dizindeki izole kıkırdak defektlerinin tedavisinde mozaikplasti ya da mikrokırık tedavilerinden hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek için halen mevcut kanıtlar yetersizdir. Her iki metotla da tedavi başarısızlığı görüldü. En iyi cerrahi seçeneği belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Gracitelli GC, Moraes VY, Franciozi CES, Luzo MV, Belloti J. Surgical interventions (microfracture, drilling, mosaicplasty, and allograft transplantation) for treating isolated cartilage defects of the knee in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD010675. DOI: 10.1002/14651858.CD010675.pub2

Orijinal özet için: Dizde Kıkırdak Cerrahisi

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv