Pankreas Kanserli Hastalarda Açık Karın Cerrahisine Kıyasla Laparoskopik Cerrahi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pankreas kanserli hastalarda standart abdominal girişe kıyasla laparoskopik cerrahinin durumu nedir?

Arka plan

Pankreas karın içinde bulunan, insülin gibi önemli hormon üreten ve sindirime yardım eden sıvılar salgılayan bir organdır. Pankreas baş, gövde ve kuyruk olarak üç parçaya ayrılır. Distal kanserler gövde ya da kuyrukta bulunur. Pankreas içinde sınırlı distal kanserlerde tercih edilen tedavi, büyük ameliyat kaldırabilecek hastalarda kanserin cerrahi olarak çıkarılmasıdır (distal pankreatektomi) çünkü başka tedavilerin şifa sağlama potansiyeli yoktur. Kanser karından ya açık ya laparoskopik olarak yapılan distal pankreatektomiyle çıkarılır.

Laparoskopik distal pankreatektomi, yerleşik açık ameliyata göre yeni bir prosedürdür. Vücudun diğer kısımlarında yapılan ameliyatlarda laparoskopik cerrahinin komplikasyonları ve hastanede kalış süresini açık cerrahiye göre azalttığı gösterildi. Ancak laparoskopik pankreatektomi ile girişim sonrasında komplikasyonlar anlamında güvenlik endişesi var. Bunun yanında laparoskopik distal pankreatektomi ile kanserin açık ameliyatta olduğu kadar temizlenip temizlenemeyeceği belirgin değildir. Dahası laparoskopik girişimde ameliyattan sonra erken toparlanmanın daha iyi olup olmadığı da belli değildir.

Bu konuda 2015 Haziranına kadar yapılmış çalışmalar için literatürü tarayarak bu sorulara cevap aradık.

Çalışma özellikleri

Bu konu randomize kontrollü çalışmalarla araştırılmamış. Randomize kontrollü araştırmalar, bir tedavini diğerinden daha iyi olduğunu anlamak için en iyi yöntemdir. Bu tip araştırma olmadığı için non-randomize çalışmalardan bilgi aradık. Laparoskopik distal pankreatektomiyi toplam 1576 hasta üzerinde açık cerrahiye karşı kıyaslayan 12 non-radomize araştırma bulduk. Bu çalışmalardan biri kullanılabilir tipte sonuç sağlamadı. Böylece toplam 1506 hasta üzerinde yürütülmüş 11 araştırmayı derledik. Bunların 353 kadarına laparoskopik distal pankreatektomi 1153’üne açık girişim uygulandı. Tüm çalışmalarda hastane kayıtlarından geçmişteki bilgiler toplandı (retrospektif çalışmalar). Genel olarak geçmişe dönerek sağlanan bilgilere yeni toplanan (prospektif) bilgiler ve randomize kontrollü araştırma bulgularından daha az güvenilir.

Ana sonuçlar

Kısa vadede ölümler, uzun vadede ölümler, majör komplikasyon görülen hasta oranı, pankreas fistülü görülen hasta oranı, son izlemde kanser nüksü, herhangi bir komplikasyon görülen hasta oranı ve kanseri tamamen çıkarılamayan hasta oranları arasındaki farklar belirsizdi.

Laparoskopik grupta ortalama hastanede kalış süresi yaklaşık iki gün daha kısaydı. Ancak iki girişim arasında kanser şifa oranlarının benzer olduğunda emin olana kadar bu alakasız bir farktır. Çalışmalarda herhangi bir aşamada yaşam kalitesi, kısa vadede kanser nüksü, normal aktiviteye dönüş süresi veya kan transfüzyonu gereksinimleri raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Laparoskopik veya açık cerrahi gruplarına giren hastaların benzer olup olmadığı belirsiz olduğundan kanıt kalitesi çok düşüktü. Çoğu çalışmada kanseri daha az yaygın olan hastalara laparoskopik, daha yaygın olanlara açık cerrahi uygulandı. Bu durum çalışma bulgularını güvenilmez kılıyor. Bu konuda iyi kalitede kanıt isteniyorsa iyi dizayn edilmiş randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Riviere D, Gurusamy K, Kooby DA, Vollmer CM, Besselink MGH, Davidson BR, van Laarhoven CJHM. Laparoscopic versus open distal pancreatectomy for pancreatic cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011391. DOI: 10.1002/14651858.CD011391.pub2

Orijinal özet için: Laparoskopik Pankreas

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv