Akut Post-operatif Ağrı Tedavisinde Tek Doz Dipiron

Cochrane derleme özeti

Ana sonuç

500 mg tek oral doz dipiron (metamizol) orta veya şiddetli ağrısı olan 10 hastadan yedisi kadarında kabul edilebilir ağrı giderme sağlıyor.

Arka plan

Akut ağrı kısa süreli olup yaralanmaların hemen sonrasında hissedilen ağrıdır. Ameliyat olan insanların çoğunun, sonradan orta veya şiddetli ağrısı olur. Ağrı kesiciler çoğu zaman diş çekimi ya da diğer küçük cerrahi girişimler sonrasında ağrısı olan insanlara verilerek test edilir. Bu ağrılar genellikle ağızdan alınan ağrı kesicilerle tedavi edilir. Sonuçlar başka tip akut ağrılar için geçerlidir. Bu derleme ağrı kesicilerin ne kadar iyi olduğunu araştıran bir seri Cochrane derlemesinden biridir.

Dipiron bazı ülkelerde popüler bir ağrı kesici ilaç olup postoperatif ağrı, kolik sancısı, kanser ağrısı ve migren tedavisinde kullanılır. Başka ülkelerde (Japonya, UK ve ABD) kullanımı, agranülositoz gibi yaşamı tehdit potansiyeli olan kan rahatsızlığı nedeniyle yasaklandı.

Çalışma özellikleri

Erişkinlerde cerrahi sonrası ağrı tedavisinde dipironu plaseboya karşı kıyaslayan çalışmalar için tıbbi veritabanlarını araştırdık. İlaç ağız, ven içi, kas içi veya rektal yolla verildi. Kanıtlar 2015, 11 Ağustosuna kadar günceldir. Dipiron, plasebo ve çeşitli başka ağrı kesicilerle tedavi edilen 809 katılımcı üzerinde yürütülen 8 araştırma bulduk. Çalışmalar küçük olmaları dışında orta ve iyi kalitedeydi.

Önemli sonuçlar

Tek doz 500 mg dipiron 10 hastadan yedisinde etkili ağrı giderme (ağrıda 4-6 saat süren %50 veya fazla azalması) sağlarken plasebo ile 10 hastadan üçünde aynı etki sağlandı (beş çalışma; kıyaslamada 288 katılımcı; orta kalitede kanıt). 4 – 6 saat içinde daha az hastada ek ağrı kesici gerekti (dipironla %7, plasebo ile %34; 4 çalışma, 248 katılımcı; düşük kalitede kanıt). Dipironu doğrudan başka ağrı kesicilerle kıyaslayan veri çok azdı.

Çalışmalarda başka doz ve verilme yolları hakkında ve yan etkiler olan hasta sayısı hakkında karar çıkarabilmek için çok az bilgi bulundu. Çalışmalar ciddi yan etki veya yan etkiler nedeniyle çalışmayı terk eden hasta olmadığı bildirilmekle beraber bu sonuçlar tüm çalışmalarda raporlanmadı.

Kaynak

Hearn L, Derry S, Moore R. Single dose dipyrone (metamizole) for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011421. DOI: 10.1002/14651858.CD011421.pub2

Orijinal özet için: Postop Ağrıda Dipiron

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar