Alt Ekstremitelerin Arter Hastalığında İlaçlı Balon Anjyoplastiye Karşı İlaçsız Balon Anjiyoplasti

Arteryel Ülser. Foto: Jonathan Moore / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Alt ekstremitlerin periferik arter hastalığı (PAH) çok sayıda insanı etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. İleri aşamalarda PAH ağrı, enfeksiyon ve amputasyonlara neden olabilir. PAH hastaları öncelikle ilaçla ve genel sağlıklarını iyileştirmek için sigara bırakma ve bir yürüyüş programı içeren yaşam tarzı değişiklikleriyle tedavi edilir. Ameliyat gereken hastalara geleneksel açık cerrahi ya da arterdeki tıkanmayı açmak için balon kullanılan daha az invazif prosedür olan anjiyoplasti uygulanır. PAH hastalarının tedavisinde geleneksel balon anjyoplastiye umut veren bir anternatif olarak, anjiyoplastinin yeni bir tipi olan ilaçlı balon anjiyoplasti (İBA) öne çıktı. İlaç kaplı balonlar kullanarak kan damarlarının içi, PAH’ın gelişimini durdurmayı ya da haraplayıcı komplikasyonlarını önlemeyi ya da geciktirmeyi umarak paklitaksel gibi kanser ilaçlarıyla kaplanır. Bu derleme, alt ekstremitelerin PAH tedavisinde İBA’nın geleneksel balon anyjiyoplastiye kıyasla nasıl olduğunu belirlemeyi amaçlıyor.

Çalışma özellikleri ve önemli sonuçlar

Derlememize toplam 1838 hastanın randomize edildiği 11 klinik araştırma (2015 Aralığına kadar güncel) alındı. Çalışmalarda diz üstü ve altı bölgede uyluk ve bacak arterleri incelendi. Araştırmalar Avrupa ve ABD’de yürütüldü ve tümünde de paklitaksel içeren ilaçlı balonlar kullanıldı. İB cihazlarını dört firma üretiyor: Bard, Bavaria Medizin, Biotronik ve Medtronic. Katılımcıların çoğu 12 ay ya da daha uzun süre izlendi. Altı ve 12 ay izlemlerinde İB’lerle birlikte, damarın başka müdahale olmadan açık kaldığının göstergesi olan “primer damar açıklığı”nda; anjiyoplasti yapılan segmentte milimetrik fark ve izlemde ne kadar dar olduğunu gösteren “geç lümen kaybı”nda; ve çalışma periyodunda kişinin aynı damarına birden fazla tedavi uygulanıp uygulanmadığının göstergesi olan “hedef lezyon revaskülarizasyonu”nda ve arterin önceki tedaviden sonra yeniden daralması olan “ikili restenoz”da iyileşme görüldü

Maalesef, İB’lerin erken anatomik avantajları ile birlikte yaşam kalitesinde, işlevsel yürüme yetisinde veya amputasyon ya da ölümlerde iyileşme görülmüyor.

Özellikle diz altındaki arterleri ve çok ileri PAH olan hastaları incelediğimizde, 12 aylık izlemde kaplamasız balon anjiyoplastiye kıyasla İB’lerde klinik veya anjiyografik avantaj bulamadık. Özet olarak, İB’lerin alt ekstremite PAH tedavisinde prosedürden 12 ay sonra kaplamasız balonlara kıyasla birkaç anatomik avantajı var. Ancak bu tedavi seçeneğinin uzun vadeli sonuçlarını yeterince değerlendirmek için daha fazla veri gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalar balonların yerleştirme yolu ve ek antiplatelet tedavisinin tip ve süresi açısından farklı olup bunların sonucunda kanıt kalitesi düştü. Sunulan kanıtların kalitesi hedef lezyon revaskülarizasyonu ve Rutherford kategorisinde değişim için orta; amputasyon, primer damar açıklığı, ikili restenoz, ölümler ve ayak bileği-brakiyal indeksinde değişim için yüksekti.

Kaynak

Kayssi A, Al-Atassi T, Oreopoulos G, Roche-Nagle G, Tan K, Rajan DK. Drug-eluting balloon angioplasty versus uncoated balloon angioplasty for peripheral arterial disease of the lower limbs. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011319. DOI: 10.1002/14651858.CD011319.pub2

Orijinal özet için: İlaçlı-İlaçsız Stent

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv