Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Kortikosteroid Tedavisi


Foto: Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Nefrotik sendromda böbrekler kandan idrara protein sızdırır. Tedavi edilmediğinde çocuklar sıklıkla enfeksiyonlardan ölür. Nefrotik sendromlu çoğu çocuk kortikosteroid ilaçlara (prednizon, prednizolon) cevap verir ve ciddi enfeksiyon riski azalır. Ancak olağanda, viral enfeksiyonların tetkiklediği tekrarlama atakları görülür. Kortikosteroidlerin ciddi yan etkileri de olabiliyor.

Toplam 3033 çocuk üzerinde yürütülen 34 araştırmanın sağladığı kanıtları derledik. 21 çalışmanın 14’ü ilk nefrotik sendrom atağını yaşayan çocuklarda yürütüldü ve iki veya üç ay prednizon tedavisi daha uzun süreli tedavilerle kıyaslandı. 13 çalışmada sık nükseden hastalığı (SNENS) olan çocuklarda farklı kortikosteroid rejimleri kıyaslandı. Çalışmaların metodolojik kalitesi değişken ve yaklaşık yarısında kayırma hatası riski düşüktü.

Uzun ve kısa süreli prednizonu kıyaslayan çalışmalardan eskilerinde kayırma hatası riski büyük ya da belirsizdi ve uzun vadeli tedavinin etkisini kayırma hatası riski düşük olan daha yeni çalışmalara göre olduğundan fazla hesaplama eğilimi vardı.

Kayırma hatası riski düşük olan çalışmalarda iki-üç ay tedaviye ile 3-6 aylık prednizon tedavisi arasında nüks veya SNENS gelişimi riskinde anlamlı fark bulunmadı. Bu nedenle steroide duyarlı nefrotik sendromun ilk atağında tedavi süresini iki ya da üç aydan öte uzatmanın faydası bulunmuyor.

Sık nükseden nefrotik sendromlu çocuklarda yürütülen dört çalışmaya dayanan sonuca göre viral enfeksiyonun başlangıcında 5-7 gün müddetle verilen prednizon nüks riskini azaltıyor.

Bu derleme 2000, 200003, 2005 ve 2007 yıllarında yayınlanan eskileri güncelliyor. Hastalığın ilk atağında farklı prednizon tedavi sürelerini değerlendiren 3 yeni araştırmanın eklenmesi eski versiyonlarda bildirilen kararlarımızı değiştirdi.

Kaynak

Hahn D, Hodson EM, Willis NS, Craig JC. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD001533. DOI: 10.1002/14651858.CD001533.pub5

Orijinal özet için: Nefrotik Sendrom Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar