Şizofreni Tedavisinde Flufenazinin Etkisinin Yeni Antipsikotiklerle Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Giriş

Şizofrenili hastalar olmayan sesler duyar ve olmayan şeyler görür (hallüsinasyon) ve garip inanışları (delüzyon) vardır. Üzüntü verici ve güçten düşüren bir hastalıktır. Ana tedavisi antipsikotik ilaçlarla yapılır. Flufenazin 1950’lerde geliştirilen eskice bir antipsikotik olup şizofreni tedavisinde etkilidir. Ancak, özellikle hareket bozuklukları gibi bazı ciddi yan etkilere neden olabilir ve hastanın modunu düşürdüğü bilinir. Flufenazin pahalı değildir, ancak hareket bozuklukları daha az görülen yeni antipsikotik ilaçların gelişmesi kullanımını ve pazar payını düşürdü.

Metot

2013 yılında Cohrane Şizofreni araştırma kayıtlarında bir elektronik araştırma yapıldı. Derleme yazarları şizofenili hastaların oral flufenazin veya bir atipik antipsikotik kullanımına randomize edildiği çalışmaları aradılar. Toplam 202 hasta üzerinde yürütülen 4 araştırmanın derlenmesi mümkün oldu. Araştırmalarda flufenazin amisulprid, risperidon, ketiyapin veya olanzapine karşı kıyaslandı.

Sonuçlar

Veriler oral flufenazinin ruhsal durumu iyileştirmede amisulprid’den daha iyi ya da kötü olmadığını gösterdi ancak oral flufenazin alanlardan daha fazla hastanın ek antikolinerjik ilaç (istenmeyen kas hareketleri, kan basıncı yükselmesi ve uykusuzluk gibi çeşitli belirtileri gidermek için) alması gerekti.

Oral flufenazini risperidon, ketiyapin veya olanzapinle kıyaslayan araştırma verileri de gruplar arasında klinik iyileşme anlamında bir üstünlük göstermedi. Sadece oral flufenazini olanzapinle kıyaslayan araştırmada ters etki bilgileri raporlandı. Bir hareket bozukluğu olan akatizi de yine tedavi grupları arasında benzer bulundu.

Kanıt kalitesi

Bu az sayıda çalışmadan sağlanan kanıtlar zayıf olup az sayıda katılımcı ile yürütüldü. Bunlar oral flufenazinin şizofrenili hastaların tedavisinde atipik antipsikotik ilaçlardan daha iyi ya da kötü olduğuna dair net genel bilgi sağlamıyor. Nüks, hastaneye kabul, tatmin, maliyet ve yaşam kalitesi gibi önemli sonuç ölçütleri için veri bulunmuyor. Ters etki verileri zayıf raporlanmış. Gelecekte bu önemli sonuçlar hakkında geniş çapta araştırmalar gerekiyor.

Kararlar

Flufenazin düşük maliyetli olup yaygın olarak erişilebilir bir ilaçtır, bu durumda dünya çapında şizofreni tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlardan bir olarak kalması muhtemeldir. Ancak halen atipik antipsikotiklere kıyasla etkisi hakkında randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıtlar belirsiz.

Kaynak

Sampford JR, Sampson S, Li B, Zhao S, Xia J, Furtado VA. Fluphenazine (oral) versus atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD010832. DOI: 10.1002/14651858.CD010832.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Flufenazin

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar