Erişkinde Uzun Kemiklerin İyileşmesinde Plateletten Zengin Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Kemik kırılması erişkinde majör bir malûliyet nedenidir. Kırık bir kemiğin iyileşmesi (birleşme) yaralanma sonrasında toparlanmayı belirleyen önemli bir faktördür. Kırıkların az bir kısmı, makul bir zaman içinde iyileşmede başarısız olur. Bu derleme plateletten zengin tedavinin kemik iyileşmesini hızlandırıp hızlandırmadığı ve komplikasyonları azaltıp azaltmadığını anlamak için düzenlendi. Tipik bir platelet tedavisi bir venöz kan örneği alınarak santrifüjle ayrılan aktif, plateletten zengin fraksiyonla yapılır. Buna, biyolojik ve kullanış özelliklerini değiştirmek için bazı kimyasallar eklenebilir.

Bu derlemeye 21 katılımcı üzerinde yürütülen sadece bir araştırma dâhil edildi. Çalışmada dizlerinde osteoartrit olan hastalarda plateletten zengin tedavi ile birlikte kullanılan kemik grefti, plateletsiz kemik greftine karşı kıyaslandı. Bu hastalarda cerrahi girişimde dizin ağırlık taşıyan bölgesini değiştirmek için tibiadan bir kemik kaması çıkarıldı (osteotomi). Kırıklarda olduğu gibi oseotomiden sonra da kemik iyileşmesi için geçen zaman önemlidir.

Bu çalışmada bir yılın sonunda hastanın bildirdiği ya da hekimin değerlendirdiği işlevsel sonuç ölçütlerinde plateletten zengin tedavi ve kontrol grupları arasında fark bulunmadı. Ancak kemik iyileşmesinin radyolojik ölçütlerine dayanarak, çalışmayı tamamlayan hastalar içinde bir yılda daha yüksek oranda kemiğin iyileştiği bulundu. Platelet tedavisi alan bir katılımcıda bir ters etki bildirildi.

Halen mevcut olan kısıtlı kanıtlara dayanarak derlememizde plateletten zengin tedavinin işlevsel sonuç ölçütlerine etkisi olmadığı bulundu. Plateletten zengin tedavi oseotomilerde birleşmeyi hızlandırma ve insidensini iyileştirmede fayda sağlayabilir. Akut kırıklar, birleşmeyen kırıklar veya geniş kemik defektlerinde plateletten zengin tedavi ile ilgili veri bulunmuyor. Kalça kırıklı hastalarla ilgili bir çalışma halen sürüyor ve ileride plateletten zengin tedaviyle ilgili daha fazla kanıt sağlaması bekleniyor.

Kaynak

Griffin XL, Wallace D, Parsons N, Costa ML. Platelet rich therapies for long bone healing in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD009496. DOI: 10.1002/14651858.CD009496.pub2

Orijinal özet için: Kemik İyileşmesinde PRP

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar