Genel Anestezi Gereken Obes Hastalarda Entübasyon Metotları


Foto: KARL STORZ Endoskope / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Genel anestezi gereken hastalara girişim esnasında solunum yardımı yapılır. Bunu sağlamak için anestezist ağız ya da burundan soluk borusu yoluyla akciğerlere bir tüp yerleştirir. Trakeal entübasyon denen bu yöntemde anestezist ses tellerini doğrudan görebilmek (direk laringoskopi) için hastaya laringoskopla pozisyon verir. Bu prosedür obes insanların boyun ve boğaz bölgesindeki yağ dokuları gibi çeşitli nedenlerle güçleşebilir.

Rehberler obes kişilerde trakeal entübasyon için fleksibl entübasyon endoskopları (FIS) kullanımı öneriyor. Bu cihazlar anestezistin hava yolunu bir kamera ile görmesini sağlar ancak bu durumda FIS kullanımını araştıran derleme bulunmuyor. FIS ile entübasyon, eğitim ve tecrübe gerektiren ileri bir metot olarak kabul edilir, bu yüzden klinik pratikte az kullanılıyor olabilir. Obes hastalarda trakeal entübasyon için FIS kullanımının güvenlik ve etkinliğini direkt laringoskopiye ve anesteziste larinksin indirek görünüşünü sağlayan başka entübasyon metotlarına karşı kıyaslamayı amaçladık. Bu diğer metotlar arasında videolaringoskoplar - kameralı metal laringoskoplar- da var (VLS). FIS’ı VLS ile kıyaslayan toplam 131 hasta üzerinde yürütülmüş 3 küçük çalışma bulduk. Hasta güvenliği ile ilgili tüm ölçütlerde sonuçlar karar verdirici olmayıp FIS veya VLS ile entübasyon arasında fark bulunmadı.

Bu derlemeye dayanarak uygulama için herhangi bir tavsiyede bulunamıyoruz. Obeslerin entübasyonunda en az komplikasyonla en iyi başarı oranını sağlayan tekniği belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Yazarları kararı

Kanıt temeli eksik ve mevcut literatür hasta güvenliği ile ilgili olarak bu derlemenin ortaya koyduğu klinik sorulara yönelik değildir. Bu yüzden güvenlik ve etkinlikle ilgili herhangi bir karar çıkaramıyoruz. Obes hastalarda optimal entübasyon tekniklerini araştırmak için daha fazla primer çalışma gerekiyor ve yeni yapılacak çalışmaları klinik önemi sınırlı olan prosedür hızı gibi süreç ölçütlerinden çok komplikasyonlar ve başarı oranlarını yakalayacak şekilde güçlendirmek gerekir.

Kaynak

Nicholson A, Smith AF, Lewis SR, Cook TM. Tracheal intubation with a flexible intubation scope versus other intubation techniques for obese patients requiring general anaesthesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD010320. DOI: 10.1002/14651858.CD010320.pub2

Orijinal özet için: Obeste Entübasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv