Hastane Yatışı Esnasında Derin Ven Trombozunun Önlenmesi İçin Dereceli Basınç Çorapları


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Yatan hastalarda cerrahiden hemen sonra ya da hastalıkları nedeniyle hareketli olmayanlarda bacaklarda ya da pelvis venlerinde derin ven trombozu (DVT) gelişebilir. Belirti olmayabilir ya da bacaklarda ağrı ve şişme olabilir. Bir kan pıhtısı bacaklardan akciğere giderek pulmoner emboli ve ölüm tehlikesine yol açabilir. DVT genellikle zaman içinde çözülür veya bacakta yüksek venöz basınç, ağrı, şişme, ciltte koyulaşma veya iltihap gibi uzun vadeli etkiler gösterebilir.

DVT basınç ya da ilaçlarla önlenebilir. İlaçlar kanamaya neden olabilir ki cerrahi hastaları için özel bir endişe kaynağıdır. Dereceli basınç çorapları (DBÇ) bacağın farklı kısımlarına değişen miktarda basınç uygulayarak kan pıhtısı oluşumunu önleyebilir.

Derleme için 19 randomize kontrollü araştırma belirledik (1681 hasta ve 1064 bacağa ait 2745 analitik ünit). 8 çalışmada çorap giyme giymemeye karşı ve 10 çalışmada cerrahiye giren hastalarda çorap + bir başka metot, tek başına bu başka metoda karşı kıyaslandı. Kullanılan başka metotlar Dekstran 70, aspirin, heparin ve mekanik sekansiyel basınçtı. 19 çalışmanın dokuzuna genel cerrahiye giren, altısına ortopedik cerrahiye giren hastalar, sadece birine tıbbi hastalar alındı. Basınç çorapları cerrahi öncesi gün ya da cerrahi günü giyildi ve hasta tam hareketli olana ya da taburcu olana kadar kullanıldı. Derlenen çalışmaların çoğunluğunda DVT radyoaktif I131 tutulum testi ile belirlendi. Çalışmalar genel olarak iyi kalitedeydi.

Derlememiz DBÇ’nin yatan cerrahi hastalarda DVT riskini azalttığını onayladı. Ayrıca, sonuçlar çok daha az sayıda hastaya dayanmakla beraber, bu hastalarda uyluk bölgesinde DVT (proksimal DVT) ve PE gelişim riskini azaltabileceğini gösterdi. Derlenen çalışmalarda ters etkiler ve komplikasyonların insidensi yetersiz raporlandı. Hastanede yatan tıbbi hastalar için kanıtlar kısıtlıydı, sadece bir çalışmada DBÇ’lerin DVT’yi önlemede etkinliği gösterildi.

Kaynak

Sachdeva A, Dalton M, Amaragiri SV, Lees T. Graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD001484. DOI: 10.1002/14651858.CD001484.pub3

Orijinal özet için: Kompresyon Çorabı ve DVT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv