Kanamalı ve Kanaması Olmayan Hastalarda K-vit Antagonisti Tedavisinin Geri Döndürülmesi İçin Protrom

Cochrane derleme özeti

Protrombin Kompleks Konsantreleri (PKK) insan kanının pıhtılaşma sürecinde yer alan proteinlerin içeren bir ilaçtır. K vitamini antagonisti (kan inceltici ilaç) alan hastalarda bu kan pıhtılaştıran bu önemli proteinlerin kandaki düzeyleri düşüktür. Bu nedenle bu hastalarda spontan ve travmatik kanama olayları riski yüksektir. Bir kanama olayı görüldüğünde de, bu önemli proteinlerin daha ileri kaybına yol açar. Süreç bir kısır döngü yaratır, hastalık ve ölüm riski yükselir.

Bu Cochrane derlemesinde, K vitamini antagonisti tedavisi alan ve akut cerrahi müdahale yapılacak kanamalı ve kanaması olmayan hastalarda protrombin kompleks konsantrelerinin fayda ve zararlarını değerlendirdik. Bilgi tabanlarını 1 Mayıs 2013 tarihine kadar araştırdık. Nöroşirurji ve kardiyak cerrahi kurumlarında ve K vitamini entoksikasyonu medikal yolla düzeltilen hastalarda dört randomize kontrollü araştırma belirledik (453 katılımcı). 6 adet süren araştırma da bulduk ancak bilgileri alamadık. Aramayı 2014 Ekiminde yeniledik ve potansiyel olarak ilgi alanına giren bir yeni çalışma bulduk. Bu çalışmayı “sınıflandırma bekleyen çalışmalar” listesine ekledik ve derleme güncelleneceği zaman bunu da derleme bulgularına ekleyeceğiz.

Protrombin kompleks konsantrelerinin ölümler üzerine herhangi bir faydalı etkisini belirleyemedik. Evvelden belirlediğimiz sonuç ölçütleri arasında, K vitamini antagonisti tedavisinin geri çevrilmesi için verilen taze dondurulmuş plazma (TDP) miktarında azalma'yı belirledik. PKK ile tedavi edilen grupta kan kaybı azalmasında, zarar ve ters olay sayısında istatistiksel fark bulamadık. Ancak tüm araştırmalar düşük kaliteli ve küçük olup tümünde de yüksek düzeyde heterojenite mevcuttu. Bu yüzden akut cerrahi müdahale yapılan, K vitamini antagonisti ile tedavi edilen kanamalı ve kanaması olmayan hastalarda PKK kullanımını destekleyecek kanıtlar zayıf kalmaya devam ediyor.

Yazarların kararı

Derlenen dört RKA’da, protrombin kompleks konsantrelerinin kullanımı, mortalite veya transfüzyon gereksinimlerini azaltır görünmüyor ancak K vitamininin indüklediği koagülopatiyi taze dondurulmuş plazma transfüzyonuna gerek olmadan geri çevirme ihtimalini gösteriyor.

Derlenen tüm çalışmaların kayırma hatası riski yüksek ve mortalite, fayda ve zararı belirlemede gücü eksik. Klinik ve istatistiksel heterojenite yüksek ve ters etkiler gibi klinik açıdan önemli tanımlamalar araştırmalar arasında benzerlik göstermiyor. Güncel olarak K vitamini antagonisti tedavisi ile tedavi edilen kanamalı ve kanaması olmayan hastalarda PKK kullanımını sadece zayıf gözlemsel kanıtlar destekliyor ve bu sistematik RKA derlemesi TDP’ye üstün olarak rutin PKK kullanımını desteklemiyor. Acilen başka yüksek kaliteli araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Johansen M, Wikkelsø A, Lunde J, Wetterslev J, Afshari A. Prothrombin complex concentrate for reversal of vitamin K antagonist treatment in bleeding and non-bleeding patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010555. DOI: 10.1002/14651858.CD010555.pub2

Orijinal özet için: Protrombin Kompleks

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv