Koriyoamniyonitte Komplikasyonları Azaltmak İçin Uterus İçine Serum Fizyolojik İnfüzyonu

Cochrane derleme özeti

Koriyoamniyonit uterusta bebeği muhafaza eden kese ve içindeki sıvının iltihabıdır. Antibiyotikle ve bebek doğurtularak tedavi edilir. Önerilen ek bir metot da, mikro-organizmaları seyreltmek ya da anti-mikrobik etki sağlamak için transabdominal ya da transservikal yollarla serum fizyolojik infüzyonudur (amniyoinfüzyon).

Önemi

Koriyoamniyonit annede ve bebekte enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tedavide fayda getiren herhangi bir ek metot fayda sağlayabilir.

Araştırma

5 Temmuz 2016’ya kadar yayınlanan araştırmaları taradık ve 34 kadınla yapılan sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulduk. Transservikal amniyoinfüzyon yapılan ve yapılmayan tüm kadınlara parasetamol ve antibiyotik de verildi. Ayrıca serviksten içeriye kontraksiyonlar hakkında bilgi almak için özel bir kateter sokuldu.

Araştırmada, katılımcı sayısının az ve raporlamada tutarsızlık olması ve körleme bilgisi verilmemesi nedeniyle genel olarak kayırma hatası riski yüksek kabul edildi. Örneğin küçük olması nedeniyle iki grup arasında fark göstermek için araştırma gücü düşüktü ve derlememizin aşağıdaki sonuç ölçütlerinde fark olmadığını gösterdi: doğum sonrası endometrit (düşük kalitede kanıt); bebekte enfeksiyon (düşük kalitede kanıt); sezaryen (düşük kalitede kanıt); antibiyotik tedavi süresi ve hastanede kalış süresi.

Doğumda anne temperatürü, derlememizin sonuç ölçütü olmayıp amniyoinfüzyon alan kadınlarda 0.38°C kadar düşüktü (muhtemel ranj 0.74 – 0.02 arası daha düşük). Bebeklerde ölüm ve şiddetli hastalık, doğum sonrası Apgar skoru düşük bebek sayısı gibi sonuç ölçütleri raporlanmadı. Benzer şekilde, derlememizde listelenen diğer sonuç ölçütlerinin çoğu da raporlanmadı.

Transabdominal infüzyon yapılan araştırma bulamadık.

Sonuçların anlamı

Klinik pratikte koriyoamniyonitte amniyoinfüzyon kullanımını destekleyen yeterli kanıt bulunmuyor. Temperatür azalmasının kısmen infüze edilen sıvının serinletici etkisine bağlı olduğunu ve böyle bir etkinin bebeğe faydalı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapmanın caiz olduğunu düşünüyoruz.

Bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Gelecekteki çalışmalarda transabdominal veya transservikal yolların amniyoinfüzyon yapılmamasına karşı kıyaslanması ve bu derlemede önerilen sonuç ölçütlerinin kullanılması gerekiyor

Kaynak

Hofmeyr G, Kiiza JAK. Amnioinfusion for chorioamnionitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011622. DOI: 10.1002/14651858.CD011622.pub2

Orijinal özet için: Koriyoamniyonitte Amniyoinfüzyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv