Birinci Basamakta Konsültasyon Bağlantısı Ruh Sağlığı Pratiğini ve Hastalarda Sonuçları İyileştiriyo

Cochrane derleme özeti

Ruh hastalıklarının sıklığı ve negatif etkilerine karşın birçok hasta teşhis edilemiyor ya de yeterli tedavi almıyor. Konsültasyon bağlantısı hastalara birinci basamakta ruh sağlığı bakımı sağlamanın bir yoludur. Konsültasyon bağlantısında bir ruh sağlığı uzmanı, ruh sağlığı yardımı gereken insanlara uygun bakım sağlamak için birinci basamak bakım sağlayıcısı ile birlikte çalışır. 2014 Martına kadar yapılan araştırmaların bu derlemesinde, konsültasyon bağlantısının, standart birinci basamak bakımı ve başka tipte ruh sağlığı bakımlarına göre etkinliği kıyaslandı. Derlemeye 2605 hasta ve 905 birinci basamak kuruluşu üzerinde yürütülmüş 12 araştırma dahil edildi. Konsültasyon bağlantısı 11 araştırmada standart bakımla, bir araştırmada da kollaboratif bakımla kıyaslandı. Kollaboratif bakım bir birinci basamak vak’a menajeri tarafından koordine edilen ruh sağlığı bakımıdır.

Konsültasyon bağlantısının, hastalarda özellikle depresyonlularda, ruh sağlığını, bakımdan sağlanan tatmini ve tedaviye sadakati iyileştirdiği ve ayrıca birinci basamakta sağlanan ruh sağlığı bakımını iyileştirdiğine dair bazı kanıtlar bulundu. Konsültasyon bağlantısının kollaboratif bakım kadar etkili olmayabileceğini düşündüren bazı kanıtlar da bulundu. Ancak araştırmaların genel kalitesi düşüktü, bakım sağlamada bu yolların etkinliği olduğundan fazla hesaplanmış olabilir. Şizofreni ya da bipolar hastalık gibi başka ruhsal rahatsızlıkları olan kişilerde konsültasyon bağlantısı kullanımı ile ilgili karar çıkarılamıyor. Bunun yanı sıra çocuklar, adolesanlar ve yaşlılar gibi özel gruplarla ilgili pratiği aydınlatabilecek bilgi bulunmuyor. Konsültasyon bağlantısı ile ilgili yüksek kaliteli daha fazla çalışma gerekiyor.

Yazarların kararı

Konsültayon bağlantısının hastalarda, özelikle depresiflerde; ruh sağlığı, bakımdan tatmin ve tedaviye sadakati üç aya kadar iyileştirdiğine dair kanıt var. Birinci basamak hizmet sağlayıcılarının yeterli tedavi sağlama ve farmakolojik tedavi yazmada yeterliliği 12 aya kadar artmıştı. Yine konsültasyon bağlantısının ruh hastalığı belirtileri, malüliyet, genel sağlık durumu ve tedavi provizyonu anlamında kollaboratif tedavi kadar etkili olmadığına dair bazı kanıtlar bulundu. Ancak araştırmaların genel kalitesi, özelikle performans ve eksilme kayırma hatası açısından düşüktü ve bunun sonucu olarak etkinliğin olduğundan fazla hesaplanmış olması mümkündür. Ruh hastalarında, özelikle depresyon dışındakilerde konsültasyon bağlantısının etkinliğini belirlemek için daha fazla kanıt gerekiyor.

Kaynak

Gillies D, Buykx P, Parker AG, Hetrick SE. Consultation liaison in primary care for people with mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007193. DOI: 10.1002/14651858.CD007193.pub2

Orijinal özet için. 1. Basamakla bağlantı

Tam metin için. Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv