Erişkinde Kalsiyum İçeren Böbrek Taşlarının Tedavisi ve Önlenmesinde Sitrat Tuzları

Cochrane derleme özeti

Böbrek taşları idrar yollarının en sık görülen rahatsızlıklarından biridir. Tipik olarak 40-60 yaş arasındaki insanlarda görülür, son veriler riski daha yakın göstermekle beraber erkeklerde kadınlardan iki kat daha sık görülür. Kalsiyum taşları böbrek taşlarının en sık görülen tipidir ve iki majör form oluşturur: kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat. Taşlar şiddetli karın ağrısına neden olabilir ve acil tedavi gerektirebilir; üroloji pratiğinde plansız yatışların ana nedenlerinden biridir.

İlk tedavi sonrasında, ilk defa taş oluşanlar tekrarlama riski taşır, bu risk izleyen her taşla artar. Taş tekrarlama riskinde bu artış genellikle idrar kompozisyonunda değişime yani sitrat düzeylerinin düşük olmasına bağlanır. İdrarın kimyasal kompozisyonunu değiştirmek için sıvı alımını artırma ve oral sitrat suplementleri gibi çeşitli önleme stratejileri denenmiştir. Sitrat tedavisinin taşlarında kristal birikimini durdurduğuna inanılır. Sitrat tedavisinin gerçek yararının belirsiz olması bu derlemenin nedenidir.

Derlemeye 7 araştırma (477 katılımcı) dahil ettik. Sitrat tuzları taş büyüklüğünü anlamlı derecede azaltıyor, yeni taş oluşumunu engelliyor ve taş büyüklüğünde stabilizasyon sağlıyor. Katılımcılar sitrat tuzları kullanırken plaseboya kıyasla gastrointestinal rahatsızlık gibi yan etkileri daha fazla yaşadılar, ancak sitrat terapisinde taşı gidermek için yeniden tedavi gereksinimi anlamlı derecede azaldı.

Kaynak

Phillips R, Hanchanale VS, Myatt A, Somani B, Nabi G, Biyani CS. Citrate salts for preventing and treating calcium containing kidney stones in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010057. DOI: 10.1002/14651858.CD010057.pub2.

Orijinal özet için: Kalsiyum Taşlarında Sitrat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar