Kandida Türlerine Bağlı Kan Enfeksiyonu Olan Erişkin ve Çocuklarda Santral Venöz Kateterin Çıkarılma


Foto: CDC/Dr. William Kaplan

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemenin ana amacı, kandida türlerine bağlı kan enfeksiyonu olan erişkin ve çocuklarda, antifungal tedavi yapılırken mevcut santral venöz kateterin (SVK) hemen çıkarılmasının, yerinde bırakılmasın göre etkisini değerlendirmektir.

Arka plan

SVK’ler ağızdan verilemeyen ya da küçük periferik bir vene zarar verebilecek ilaç ve sıvıları vermek için büyük venlere yerleştirilen kateterlerdir. Boyun, göğüs ya da kasıktan, ya da kollardan yerleştirilir (periferik yerleştirilen santral kateterler). Kandidalar kateterden alınan kan örneklerinde bulunabilir ve zaten başka hastalığı olan insanlarda akut ağır hastalığa hatta ölüme neden olabilir. Kandida nedenli enfeksiyonlar geçtiğimiz on yıllar içinde sayıca önemli artış gösterdi. Halen hastanede yatan insanların kaptığı kan enfeksiyonlarının en sık rastlanan dördüncü sıradaki nedenidir. Bu tip enfeksiyonlar hastane maliyetlerini ciddi derecede artırır.

Kateterin derhal çıkarılması uluslararası uzmanlık derneklerinin önerisidir. Ancak kateter çoğu zaman başka hastalıklarda ilaç ve sıvı tedavisi için önemli bir yol sağlar. Kateter çokarılırsa, çoğunlukla yenisini takmak gerekir ve bu da hastayı sıkıntıya sokar. Kateterin çıkarılması ve yenisinin takılması arasında geçen herhangi bir zaman boşluğu tedavi ile ters etkileşir ve durumun kötüleşmesine neden olabilir. Ayrıca yeni kateter takılması ile birlikte büyük damarların yaralanmasına bağlı olarak şiddetli kanama potansiyeli veya akciğerin kollapsa neden olan delinmesi gibi komplikasyonların riskleri ile birliktedir. Bu komplikasyonlar nadir olmakla beraber bu komplikasyonlar soncunda ölüm görülebilir.

Araştırma terihi

Kanıtlar 3 Aralık 2015 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Bu konuyu değerlendiren ve ölüm sayılarını ya da sekonder sonuç ölçütlerimizi hesaplayan randomize kontrollü tasarımda klinik araştırma bulamadık.

Kandidal kan enfeksiyonlu hastalarda kateter idaresi ve sürvi üzerine deskriptif bilgi sağlayan 73 gözlemsel çalışma belirledik.

Ana sonuçlar

İstatistiksel analiz için randomize kontrollü araştırma belirleyemedik. Bu yüzden kandidal kan enfeksiyonlarında kateter çıkarmanın sürviye etkisine dair sonuç veremiyoruz.

Kateter çıkarıldıktan ya da yerinde bırakıldıktan sonraki sonuçlar toplam 73 gözlemsel çalışmada raporlandı. Tümü içinde 40 çalışmada, kandidemili hastalarda kateter çıkarmanın faydalı etkisi olduğu bildirildi ve 34 çalışmanın sonuçları gruplar arasında net fark olmadığını gösterdi. Kateteri yerinde tutmanın lehinde sonuç bildiren çalışma olmadı.

Kateteri çıkarma ve yeni kateter yerleştirmenin zararlı etkileri üzerine bildirim bulamadık.

Kanıt kalitesi

Derleme kriterlerini tutan RK araştırma olmadı. Bu nedenle kanıt kalitesini değerlendiremiyoruz.

Kaynak

Janum S, Afshari A. Central venous catheter (CVC) removal for patients of all ages with candidaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD011195. DOI: 10.1002/14651858.CD011195.pub2

Orijinal özet için: Kateterde Kandida

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv