Kronik Rinosinüzitte Tedavi Verilmemesi Ya Da Başka Tedavilere Kıyasla Kısa Süreli Oral Kortikostero


Foto: Michael Hawke, MD

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kronik rinosinüzitli hastalarda ağızdan verilen kısa süreli (tipik olarak 21 güne kadar) kortikosteroid kürlerinin plasebo, tedavi verilmemesi veya başka tipte tedaviye kıyasla fayda ve zararlarına dair kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Kronik rinosinüzit burun ve paranazal sinüslerin enflamasyonu olarak tanımlanan ve sık görülen bir durumdur. Kronik rinosinüzitli hastalar en azından 12 hafta süreyle aşağıdaki belirtilerden en az iki ya da fazlasını yaşarlar: Burun tıkanması, burun akıntısı, yüzde basınç hissi ve/veya koku duyusunda azalma. Bazı hastalarda burun içinde ve sinüslerde nazal polipler de olabilir

Kronik rinosinüzit tedavisinde kısa oral kortikosteroid kürleri yaygın olarak kullanılır. Enflamatuar cevabı kontrol ederek iş görürler ve polipler varsa polipleri hızla küçülterek belirtileri iyileştirirler. Kortikosteroidlerin yan etkileri arasında uykusuzluk, mod değişimleri ve mide ağrısı, göğüste yanma, diyare, kabızlık bulantı ve kusma gibi mide barsak belirtileri bulunur. Uzun süre verildiklerinde veya birçok kısa kürler halinde verildiklerinde osteoporoz gelişimi mümkündür.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede 11 Ağustos 2015’e kadar güncel kanıtlar bulunuyor. Toplam 474 hasta özerinde yürütülmüş 8 randomize kontrollü araştırma derledik. Tüm hastalar nazal polipleri olan kronik rinosinüzitli erişkinlerdi. Tüm çalışmalarda hastalar tedavi sonuna kadar (2-3 hafta), üçünde (210 katılımcı) tedavi bitiminden sonra 3-6 ay izlendi. Sekiz çalışmadan beşinde araştırmaya nasıl fon sağlandığı bildirildi. Bunların fon kaynaklarının hiçbiri ilaç şirketleri değildi.

Ana sonuçlar

Oral steroid alan hastalarda iki ya da üç haftalık kür sonunda plasebo alan ya da tedavi almayan hastalara göre yaşam kalitesi iyileşebilir, semptomların şiddeti azalabilir ve polipler küçülebilir. Üç altı ay arasında yaşam kalitesinde, semptom şiddetinde veya nazal poliplerde arada çok az fark bulunur ya da fark bulunmaz.

Oral steroid alan hastalarda mide barsak rahatsızlıkları ve uykusuzluk plasebo ya da müdahale yapılmamasına kıyasla daha fazla olabilir. Steroid grubunda mod bozuklukları görülen insanların plasebo ya da müdahalesiz gruptan daha fazla olup olmadığı belirgin değildir.

Kanıt kalitesi

Sonuçların bazıları sadece bir ya da iki çalışmadan sağlandığı ve katılımcı sayıları az olduğu için oral steroidler + intranazal steroidlere dair kanıtların kalitesinin düşük olduğu yargısına vardık. Yapılacak daha başka araştırmaların etki hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapması çok muhtemel ve hesabı değiştirmesi muhtemeldir. Araştırmaların çoğunda kayırma hatası riski yüksek değildi ancak derlemeye sadece nazal polipleri olan hastalar alındı.

Yazarların kararı

Oral kortikosteroid alan nazal polipli kronik sinüziti olan hastalarda iki üç haftalık tedavi kürünün sonunda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve semptom şiddetinde plasebo veya tedavi verilmemesine kıyasla iyileşme var. Bu bulguyu destekleyen kanıtların kalitesi düşük.

Oral steroid tedavisinin bitiminden sonra 3-6 ay arasında hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ya da semptom şiddetinde plasebo ya da tedavi verilmemesine kıyasla az fark bulundu ya da hiç fark bulunmadı.

Kısa oral kortikosteroid kürleri ile birlikte görülen ters etkilerle ilgili veriler uykusuzluk ve mide barsak rahatsızlıklarında artış olabileceğini gösteriyor, mod rahatsızlıklarında bir artış olup olmadığı belirsiz. Ters etkilerle ilgili tüm sonuçlar düşük kalitede kanıtlara dayanıyor.

Bu alanda, özellikle nazal polipi olmayan kronik rinosinüzitli hastalarda yapılan ve daha uzun vadeli sonuçlar ve ters olayları inceleyen araştırmalar gerekiyor.

Oral steroidleri diğer tedavilerle kıyaslayan kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Head K, Chong L, Hopkins C, Philpott C, Burton MJ, Schilder AGM. Short-course oral steroids alone for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011991. DOI: 10.1002/14651858.CD011991.pub2

Orijinal özet için: Rinosinüzitte Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv