Paketlenmiş Alyuvar Nakillerinde Ters Reaksiyonları Önlemek İçin Akyuvarların Azaltılması


Foto: Brian / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bir insandan kan alınıp bir diğerine verilmesi kan transfüzyonudur. Kan nakilleri sağlığı ya da yaşamı tehdit eden tıbbi durumlarda kısa süreli olarak yapılır. Ancak kan nakillerinin ters etkileri vardır, bunların bazıları potansiyel olarak immün sistem cevabıyla ilgili ya da enfeksiyon ajanlarının nakledilmesine (örneğin HIV virüsü) bağlıdır. Lökoredüksiyon, kan nakli yapılan insanlarda ters reaksiyon riskini azaltmak amacıyla, bağışlanan kandaki akyuvarların (lökosit) istenerek uzaklaştırılmasıdır. Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz komplikasyonları azaltmak maksadıyla her tipten kandan akyuvarların giderilmesinin faydası belirsizdir. Lökositleri gidermek maliyetlidir. ABD’de prosedür her bir ünite kan ürünü başına 40 dolara mal olur. Eğer hastalara net bir faydası yoksa bu kadar çok para harcamaya değmeyebilir.

Klinik soru

Kan nakli yapmak üzere bağışlanan kanlardan akyuvarları uzaklaştırmanın fayda ve zararları nelerdir?

Çalışma özellikleri

Bağışlanan kanlardan akyuvarları gidermenin etkilerini inceleyen klinik araştırma makaleleri için tıbbi dergileri araştırdık. İlgimizi, akyuvarları gidermenin kan verilen hastalarda transfüzyonla ilişkili akut akciğer zedelenmesi, ölümler, enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz komplikasyonlar gibi sonuçların daha az olup olmadığını ve başka ters etkiler olup olmadığını bulmaya yönelttik. Derlemeye herhangi bir nedenle kan verilen, herhangi bir yaş ve cinsiyetten hastaları dahil ettik. Kanıtlar 5 Kasım 2014 tarihine kadar olan çalışmalara dayanıyor.

Ana sonuçlar

Kalp veya kanser cerrahisi esnasında veya yaralanma, kanser, HIV veya sepsis nedeniyle kan nakledilen hastalar üzerine yürütülen 13 araştırma bulduk.

Verilen kandan akyuvarları uzaklaştırmanın fayda veya zararlarını gösteren net bir kanıt bulamadık. İncelenen tüm sonuç beklentilerinde (transüzyonla ilişkili akut akciğer zedelenmesi, herhangi bir nedenle ölüm, herhangi bir nedenle enfeksiyon, non-enfeksiyöz komplikasyonlar veya herhangi bir başka ters etki) fayda veya zarar belirtisi bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların genel kanıt kalitesi düşük ile çok düşük arasındaydı. Derlenen çalışmalardan hiçbirinde, verilen kandan akyuvarları uzaklaştırmanın faydası hakkında kesin bir cevap sağlamak için yeterince katılımcı bulunmuyordu. Bu prosedürün gerçek fayda ve zararlarını bilebilmemiz için birkaç bin insan üzerinde yürütülmüş yüksek kaliteli yeni çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Simancas-Racines D, Osorio D, Martí-Carvajal AJ, Arevalo-Rodriguez I. Leukoreduction for the prevention of adverse reactions from allogeneic blood transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009745. DOI: 10.1002/14651858.CD009745.pub2

Orijinal özet için: Lökositsiz Transfüzyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv