Pankreatiko-duodenektomi Sonrasında Pankreas Fistülünü Önlemek İçin Stentler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pankreatiko-duodenektomi sonrasında pankreatik stentler fistülü önlemede faydalı mı?

Arka plan

Stent kullanımının faydası hakkında çalışmalar arasında uyum bulunmuyor, bu durumda iç ve dış stent kullanımı, replasmanlı ya da replasmansız olması tercihi de aynı durumdadır.

Çalışma özellikleri

Pankreatiko-duodenektomi sonrasında stant kullanımı toplam 1018 hasta üzerinde yürütülmüş 8 randomize kontrollü araştırmada (RKA) çalışıldı.

Önemli sonuçlar

Stent kullanımının stent koymamaya kıyasla fistül riskinde azalma sağladığına dair kanıt bulamadık. Ayrıca iç ve dış stent kullanımı arasında fark kanıtı da bulmadık.

Pankreas salgısını değiştirmenin değiştirmemeye kıyasla etkisini belirlemek için yeterli kanıt bulunmadı. Pankreatiko-duodenektomi sonrasında stent kullanımına dair daha fazla RKA yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen sekiz çalışmanın tümü randomize kontrollü araştırmalardı. Bulguların kalitesi farklı sonuçlar için orta ile düşük arasında değişkendi. Bazı sonuçlarda kalitenin düşmesine neden olan ana kısıtlayıcı faktör, stent takılmamasına karşı iç stentler grubunda derlenen tek çalışma olmasıydı. Tek çalışmanın ortalama etkisinin boyutları ya da yönelimi farklı olursa büyük potansiyel etkisi olacağını anlamak önemlidir.

Kaynak

Dong Z, Xu J, Wang Z, Petrov MS. Stents for the prevention of pancreatic fistula following pancreaticoduodenectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD008914. DOI: 10.1002/14651858.CD008914.pub3

Orijinal özet için: Pankreatiko-duodenektomide Stent

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv