Ankilozan Spondilit Tedavisinde Anti-TNF Alfa İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Ankilozan spondilit tedavisinde anti-TNF ilaçların (adalimumab (Humira®), etanersept (Enbrel®), golimumab (Simponi®), ve infliksimab (Remicade®)) etkisiyle ilgili araştırmalar derlendi. Toplam 3308 katılımcıyla yürütülen 21 araştırma bulundu. Çoğu araştırmada ilaç firmalarından fon sağlandı.

Ankilozan spondilit ve anti-TNF ilaçlar nedir?

Ankilozan spondilit genellikle omurga eklem ve bağlarında görülen ancak başka eklemleri de etkileyebilen bir tip artrittir. Tutulan eklemlerde ağrı ve eklem katılığı oluşur, omurga ve eklemlerin hareketlerini kısıtlar. İyileşip alevlenebilir, uzun süreler devam eder ve oldukça şiddetli olabilir.

Anti-TNF ilaçlar, iltihaba neden olan ve “tümör nekroz faktörü” denen bir proteini hedefler. Bu ilaçlar bağışıklık sistemini baskılar ve eklemlerde iltihabı azaltır ve hasarı önlemesi beklenir. Bağışıklık sistemini baskılamak enfeksiyonlarla mücadeleyi biraz güçleştirse de aşırı aktif olan sistemin stabilizasyonuna da yardım eder.

Derleme ankilozan spondilitli hastalarda 24 haftaya kadar anti-TNF ilaçlar kullanımının aşağıdaki etkilerini gösterdi:

- Ağrıyı, işlevi ve ankilozan spondilitin başka belirtilerini iyileştirir.

- Ankilozan spondilit belirtilerinin kısmi remisyona girmesini sağlama şansını artırabilir.

- Spinal iltihapta manyetik rezonans görüntüleme ile ölçülebilen hafif bir iyileşme sağlar ve

- Muhtemelen biraz daha fazla hasta yan etkiler nedeniyle araştırmadan çıkar.

Yan etkiler ve komplikasyonlar hakkında kesin bilgimiz bulunmuyor ancak bu kısa vadeli çalışmalarda ciddi yan etkilerde bir artışa dair kanıt bulunmuyor. Muhtemel yan etkiler arasında ciddi enfeksiyonlar (tüberküloz gibi) veya üst solunum yolu enfeksiyonları bulunabilir. Nadir komplikasyonlar olarak ise belli tipte kanserler görülebilir.

24 haftaya kadar anti-TNF ilaç alan ankilozan spondilitli hastalarda neler görüleceğine dair en iyi tahmini hesaplara göre:

ASAS40 (sabah sertliklerine dayanarak ölçülen ağrı, fonksiyon ve iltihapta ve genel hasta iyiliğinde %40 iyileşme)

Plasebo alarak iyileşme gösteren 100 hastadan 13’üne kıyasla

- adalimumab alan 100 hastadan 46’sı iyileşme gösterdi (33% iyileşme);

- etanersept alan 100 hastadan 43’ü iyileşme gösterdi (30% iyileşme);

- golimumab alan 100 hastadan 38’i iyileşme gösterdi (25% iyileşme);

- infliksimab alan 100 hastadan 53’ü iyileşme gösterdi (40% iyileşme);

Kısmi remisyon (sabah sertliği ile ölçülen; ağrı, fonksiyon ve iltihaptan her birinde ve genel hasta iyiliğinde 0 – 10 skalasında 2’den düşük değer olarak tanımlanır)

Plasebo alarak iyileşme gösteren 100 hastadan 3’üne kıyasla;

- adalimumab alan 100 hastadan 19’u kısmi remisyon gösterdi (16% iyileşme);

- etanersept alan 100 hastadan 13’ü kısmi remisyon gösterdi (10% iyileşme);

- golimumab alan 100 hastadan 16’sı kısmi remisyon gösterdi (13% iyileşme);

- infliksimab alan 100 hastadan 47’si kısmi remisyon gösterdi (44% iyileşme).

Fiziksel işlev (düşük skor daha iyi işlev gösterir)

Plasebo alan hastaların bildirdiği 5 skoruna karşın;

- adalimumab alan hastalar işlevlerine 3.4 (%16 iyileşme);

- etanersept alan hastalar işlevlerine 3.9 (%”11 iyileşme;

- golimumab alan hastalar işlevlerine 3.5 (%15 iyileşme) ve

- infliksimab alan hastalar işlevlerine 2.9 (%21 iyileşme) skor verdiler.

Manyetik rezonans görüntüleme ile ölçülen spinal iltihap

Plasebo alan hastalara göre spinal iltihapta küçük iyileşmeler görüldü:

- adalimumab (6% iyileşme);

- golimumab (2.5% iyileşme) ve

- infliksimab (3% iyileşme).

Eklem röntgenleri

Bir çalışmada eklem röntgenleri incelendi her iki grupta da benzer değişimler bulundu (ayrıntılı veri raporlanmadı).

Yan etkiler

Tüm anti-TNF ilaçlar kombine edildiğinde, yan etkiler nedeniyle plasebo alan 1000 hastadan çalışmayı terk eden 7 hastaya karşın 1000 hastadan 16’sı çalışmayı terk etti (%1 mutlak artış).

Anti-TNF ilaçlarla ciddi yan etki görülen hasta sayısında plasebo alan hastalara kıyasla çok az fark var ya da hiç olmayabilir.

Kaynak

Maxwell LJ, Zochling J, Boonen A, Singh JA, Veras MMS, Tanjong Ghogomu E, Benkhalti Jandu M, Tugwell P, Wells GA. TNF-alpha inhibitors for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD005468. DOI: 10.1002/14651858.CD005468.pub2

Orijinal özet için: Spondilartritte Anti-TNF

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv