Beyinde Düşük Grade Gliyoma Tümörlerinde Biyopsi Ya Da Çıkarma


Foto: Mikhail Kalinin / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Düşük grade gliyomalar (DGG) yavaş büyüyen, agresivitesi düşük beyin tümörleridir.

DGG’den şüphelenilen bir kişi için iki cerrahi tedavi stratejisi vardır. Bunlar küçük bir parçanın alındığı biyopsi ve da tümörün cerrahi olarak mümkün olduğunca çıkarıldığı rezeksiyondur. Her iki durumda da çıkarılan dokular tümör tipinin kesin tanısı ve şiddetini belirlenmesi için incelenir.

Hastanın sağkalımı açısından bu cerrahi prosedürlerin hangisinin en iyisi olduğu hakkında çok tartışma var. Ancak hangi prosedürün daha iyi olduğunu araştıran randomize kontrollü araştırma bulunmuyor, sadece geçmişte bu prosedürlere hastaların nasıl cevap verdiğini araştıran retrospektif çalışmalar var. Bu nedenle soruyu cevaplamak için başka randomize kontrollü çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Veeravagu A, Jiang B, Ludwig C, Chang SD, Black KL, Patil CG. Biopsy versus resection for the management of low-grade gliomas. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD009319. DOI: 10.1002/14651858.CD009319.pub2

Orijinal özet için: Gliyomada Rezeksiyon / Biyopsi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv