Kasık Fıtığı Tamirinde Açık Tekniklere Karşı Laparoskopik Teknikler

Cochrane derleme özeti

Kasık fıtığı tamiri genel cerrahide en sık uygulanan ameliyattır. Fıtık açık cerrahi ya da minimal invazif laparoskopiyle -dikiş atılarak veya karın duvarını oluşturan tabakalarda fıtığın üzerine bir meş yerleştirilerek- tamir edilir.

Kasık fıtığı tamirinde en sık kullanılan laparoskopik teknikler transabdominal preperitoneal (TAPP) tamir veya total ekstraperitoneal (TEP) tamirdir. TAPP’ta cerrah periton içi boşluğa girer ve peritonda yapılan bir kesi içinden muhtemel fıtıklanma bölgelerine bir meş yerleştirir. TEP’te bundan farklı olarak periton boşluğuna girilmez, fıtığı kapatmak için meş, periton dışından yerleştirilir. Kullanılan meş zamanla bağ dokusu ile bütünleşir. Ameliyat sonrası küçük problemler görülür. Spermatik kordon, kan damarı veya sinirlerde hasar gibi daha ciddi komplikasyonlar açık cerrahi ile nadiren bildirilir ve laparoskopik cerrahide sinir ya da büyük damar yaralanmaları, barsak tıkanması ve mesane yaralanması bildirilmiş bulunuyor. Fıtığın nüks etmesi ana sorundur.

Derleme yazarları toplam 7161 hastanın laparoskopik veya açık cerrahi tamire randomize edildiği, seçim kriterlerine uyan 41 kontrollü araştırma belirlediler. Hastaların ortalama veya medyan izlem süreleri 6 – 36 ay arasında değişkendi.

Olağan aktiviteye dönüş süresi laparoskopik tamirde, açık cerrahiden yaklaşık 7 gün kadar daha hızlı ve ısrarcı ağrı ve duyarsızlık daha azdı. Ancak operasyon süreleri laparoskopide 15 dakika kadar daha uzun (ranj 14 -16 dakika) organ (özellikle mesane) ve damar yaralanması şeklindeki ciddi komplikasyonların sayısı daha fazlaydı. Tamirde meş kullanımı, yerleştirme metoduna kıyasla fıtık nüks riskini (açık ya da laparoskopik) azalttı.

Kaynak

McCormack K, Scott N, Go PM.N.Y.H, Ross SJ, Grant A, Collaboration the EU Hernia Trialists. Laparoscopic techniques versus open techniques for inguinal hernia repair. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD001785. DOI: 10.1002/14651858.CD001785

Orijinal özet için: Kasık Fıtığı Açık-Kapalı

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv