Kızamıklı Çocuklarda Körlüğü Önlemek İçin A Vitamini

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Dünyada her yıl 500 bin çocuk kör oluyor ve bunların %75’ü düşük gelirli ülkelerde yaşıyor. Çocuklarda körlüğün önemli nedenleri bölgeden bölgeye çok değişir ve toplumun yaşam standardıyla ilişkilidir. Gözlerin kızamığa bağlı olarak skarlaşması, A vitamini eksikliği, zararlı geleneksel göz ilaçları ve yeni doğanın göz enfeksiyonları, düşük gelirli ülkelerdeki büyük nedenlerdir. A vitamini vücut için önemli bir besin olup gözün normal işlevi için gereklidir. Eksikliği görmeyi bozar.

Çocuklarda kızamık enfeksiyonu, A vitamin eksikliği ve körlükle birliktedir. Çocuklarda körlük kontrolü, Dünya Sağlık Örgütünün, “VISION 2020 Görme Hakkı Programı” içinde yüksek öncelikli olarak görülüyor. Araştırmalar, kızamıklı çocuklarda hastalık külfeti ve ölüm oranını azaltmada A vitamininin faydalı etkisini bildirdi. Bu derlemede A vitamini eksikliği özellikleri göstermeyen kızamıklı çocuklarda körlüğü önlemede A vitamini kullanımı araştırıldı.

Çalışma özellikleri

260 kızamıklı çocukla yapılan, orta kalitede 2 randomize kontrollü araştırma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Hastanede yatan kızamıklı çocuklara ardışık iki günde verilen 2 doz A vitamini, bir hafta sonra kanda A vitamini konsantrasyonunda yükselmeye neden oldu. Ancak derlenen iki çalışmadan hiçbirinde körlük ya da başka göz problemleri raporlanmadı. Ayrıca tedavinin yan etkileri olmadığı raporlandı.

Kızamıklı çocuklarda körlüğün önlenmesinde A vitamininin faydasını ya da aksini gösterecek yeterli kanıtımız bulunmuyor.

Kanıt kalitesi

Her iki çalışmanın da kanıtları ve metodolojisi ortaydı. Örnekler nispeten küçük olup sonuçların doğruluğunu etkileyebilir. Kanıtlar 2015 Aralığına kadar güncel.

Kaynak

Bello S, Meremikwu MM, Ejemot-Nwadiaro RI, Oduwole O. Routine vitamin A supplementation for the prevention of blindness due to measles infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD007719. DOI: 10.1002/14651858.CD007719.pub4

Orijinal özet için: Kızamık Tedavisinde A Vitamini

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv