Çocuk ve Genç Erişkinlerde Yaygın Beyin Sapı Gliyomasına Karşı Radyoterapi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

0 – 21 yaş arası çocuk ve genç erişkinlerde yeni teşhis edilen yaygın beyin sapı gliyomalarında radyoterapinin (kemotereapi ile ya da olmadan) başka tedavilere kıyasla (farklı radyoterapi teknikleri dahil) etkilerini değerlendirmek amaçlandı.

Arka plan

Yaygın beyin sapı gliyoması tipik olarak pons’ta görülür ve bu alanın en azından %50’sini işgal edecek şekilde yayılır, bu da manyetik rezonans görüntülemede (MRG) karakteristik bir görünüme sahiptir. Gidişat çok kötüdür medyan genel sürvi (GS; tanı ya da tedavi başlangıcından herhangi bir nedenle ölüme kadar) 8 – 11 ay arasında değişir. Şimdiye kadar yapılmış, 0 – 21 yaş arası çocuk ve genç erişkinlerde yeni teşhis edilen yaygın beyin sapı gliyomalarında radyoterapinin fayda ve zararlarını değerlendiren analiz ya da derleme mevcut değildir.

Çalışma özellikleri

Tıbbi bilgi tabanlarını kapsamlı bir şekilde tarayarak farklı tedavileri kıyaslayan iki klinik çalışma bulduk. 130 katılımcılı bir çalışmada hiperfraksiyone radyoterapi (günde 2 tedavi ile 6 haftalık kür) konvansiyonel radyoterapi (günde 1 tedavi ile 6 haftalık kür) ile kıyaslandı. 71 katılımcılı ikinci araştırmada hipofraksiyone radyoterapi (günde 1 tedavi ile 3 haftalık kür) konvansiyonel radyoterapi ile kıyaslandı.

Önemli sonuçlar

Hiperfraksiyone ve konvansiyonel radyoterepi kıyaslamasında GS, olaysız sürvi (OS; tanı, çalışmaya giriş ya da tedaviden; hastalık ilerlemesi, nüks, ikinci bir tümör veya ölüme kadar geçen süre), radyolojik cevap (tümörde %50’den fazla küçülme) ve toksisite (vücutta radyoterapiye bağlı hasar) üzerinde etkiye dair net kanıt bulunamadı.

Hipofraksiyone radyoterapi ve konvansiyonel radyoterapi kıyaslamasında GS, ilerlemesiz sürvi (İS; tanı, çalışmaya giriş veya tedaviden hastalık ilerlemesine kadar geçen zaman) ve yan etkiler üzerinde etkiye dair net kanıt bulunamadı.

Kanıt kalitesi

Konvansiyonel radyoterepiye kıyasla hiperfraksiyone radyoterapide GS ve OS için kanıt kalitesi düşük; radyolojik cevap ve toksisiteler için çok düşüktü.

Konvansiyonel radyoterepiye kıyasla hipofraksiyone radyoterapide GS için kanıt kalitesi orta; İS ve toksisiteler için düşüktü.

Kaynak

Hu X, Fang Y, Hui X, Jv Y, You C. Radiotherapy for diffuse brainstem glioma in children and young adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD010439. DOI: 10.1002/14651858.CD010439.pub2

Orijinal özet için: Gliyomada Radyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv