Astım Hastalarında Bilişsel Davranışsal Tedavi


Astım, bronşit, boğmaca ve krup gibi solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılan 19. yüzyıl sonlarına ait vaporizer ve ilacı. Foto: Science Museum, London, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Sonuç mesajı

Astımlı erişkinlerde bilişsel davranışsal tedavi (BDT) yaşam kalitesi ve astım kontrolünü iyileştirebiliyor, ancak başka önemli sonuç ölçütleri için kanıtlar sınırlı ve sonuçlara güvenimiz oldukça düşük. Çalışmaların hiç birine astımlı ergenler alınmadı.

Derleme sorusu

BDT’nin astımlı hastalarda yaşam kalitesi, tedaviye sadakat ve anksiyete ve depresyon düzeylerine gibi çeşitli sağlık sonuçlarına olağan bakıma kıyasla etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Astımlı hastalarda anksiyete ve depresyon yakınması genel popülasyona kıyasla daha faza görülür. Bu psikolojik sorunlar astımda, belirtilerin kontrolünün zayıflaması ve hastaneye yatışların sıklaşması şeklinde kötüleşmesi ile ilişkilidir. BDT insanlara davranışlarının düşünce ve duygularını nasıl etkilediğini anlamalarına yardım eden bir konuşma tedavisidir, astımlılara kendi durumları ile daha iyi başa çıkmada yardımı olabilir. Astımlı hastaların yaşamlarını iyileştirmede BDT kullanımının kullanılmamasına kıyasla daha iyi olup olmadığını öğrenmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

Derlenen kanıtlar 2016 Ağustosuna kadar günceldir. Tümü astımlı toplam 407 katılımcıyla yürütülen 9 araştırmayı derledik. Dokuz çalışmanın üçünde katılımcılarda anksiyete veya depresyon tanısı veya ikisi birden vardı. BDT ferdi ya da grup olarak 4 -15 seans arasında verildi.

Önemli sonuçlar

BDT alan hastalar astım yaşam kalitesi sorgulaması (AYKS) skorlarında ve astım kontrolü ölçütlerinde BDT yapılmayanlara göre iyileşme gösterdi. Çalışmalarda genellikle BDT’nin katılımcılarda astım atağına karşı oral steroide ihtiyaç ihtimalini azaltıp azaltmadığı raporlanmadı. AYKS skorunda sağlanan fayda BDT’den sonra bir yıla kadar devam etti. BDT alan hastalar ayrıca olağan bakım alanlara kıyasla daha iyi anksiyete skorları verdi. Ancak bu hastalarda depresyon skalası skorları veya tedaviye sadakatte net bir iyileşme görülmedi.

Sunulan kanıtların genel kalitesi derlemeye alınan çalışma sayısının azlığı, çalışmaların tasarımlarında ve BDT’nin nasıl yapıldığındaki farklar ve katılımcıların hangi gruba alındığını bilmeleri nedeniyle düşüktür.

Kaynak

Kew KM, Nashed M, Dulay V, Yorke J. Cognitive behavioural therapy (CBT) for adults and adolescents with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD011818. DOI: 10.1002/14651858.CD011818.pub2

Orijinal özet için: Astımda BDT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv