El Ve Önkol Ameliyatlarında Tek, Çift Ve Çoklu Perinöral Enjeksiyonla Anestezi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede el, el bileği ve ön kol ameliyatında rejyonel anestezi sağlamak için, koltuk altı bölgesindeki sinirler etrafına yapılan tek, çift ve çok sayıda enjeksiyonların etkilerini kıyasladık.

Arka plan

El, el bileği veya ön kol ameliyatlarında olağan kullanılan bir rejyonel anestezi metodu koltuk altı bölgede sinir etrafına yapılan lokâl anestezik infiltrasyonudur. Bölge tercihinin nedeni, kolun alt kısımlarına giden ana sinirlerin burada birbirine yakın olması ve yerlerini belirlemenin kolay olmasıdır. Buna aksiller brakiyal pleksus blokajı denir. Sinirler, nörostimülasyon, fasiyal klik ya da transarteriyel yaklaşım gibi çeşitli yöntemlerle belirlenir. Sinirin başarılı blokajı hissiyatı giderir ve ameliyat ağrısız yapılabilir. Bu sinirler tek, ikili, üçlü ya da dörtlü enjeksiyonlarla bloke edilebilir ancak hangisinin tercih edilmesi gerektiği belirsiz.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 2016 Nisanına kadar taradık ve 22 randomize kontrollü araştırma belirledik. Toplam 2193 katılımcıyla yapılan araştırmalarda genellikle yeterli ve bulguların geçerliliğini etkilemeyen metotlar kullanıldı.

Anahtar sonuçlar

9 araştırmada tek ve çift enjeksiyonlar kıyaslandı. Bu araştırmalarda, çift enjeksiyon yapılan gruptaki katılımcılarda, fazladan anestezi gerekme ihtimalinin %45 azaldığı bulundu. Bu etki, sinirin bulunmasında daha duyarlı olan nörostimülasyon yöntemi kullanılan 4 araştırmada daha belirgindi.

9 araştırmada tekli ve çoklu enjeksiyonlar ve 12 araştırmada ikili ve çoklu enjeksiyonlar kıyaslandı. Çoklu enjeksiyon gruplarında fazladan anestezi ihtiyacı gereksiniminde anlamlı azalmalar bulundu (tek ve ikili enjeksiyonlara kıyasla sırasıyla %75 ve %73 azalma). Bunun yanında, çoklu enjeksiyon grubundaki katılımcılarda cerrahi turnikeden ağrı duyma ihtimali %47 azaldı.

Komplikasyonlar ve hasta konforu açısından, üç kıyaslamadan herhangi ikisi arasında istatistiksel anlamlı başka fark bulunmadı. Tek ve çift enjeksiyonların yapılması, çoklu enjeksiyonlara kıyasla daha az zaman aldı ancak yeterli cerrahi anestezi sağlamak için gereken toplam zaman azalmadı.

Genel olarak, koltuk altında paranöral blokaj yapmak için çok sayıda anestezik enjeksiyonlarının, el ve önkol ameliyatlarında tek veya çift enjeksiyona kıyasla daha tam anestezi sağladığını gösteren yüksek kalitede kanıt var. Güvenlik dâhil olmak üzere başka sonuç ölçütlerinde anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Chin K, Cubillos JE, Alakkad H. Single, double or multiple-injection techniques for non-ultrasound guided axillary brachial plexus block in adults undergoing surgery of the lower arm. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD003842. DOI: 10.1002/14651858.CD003842.pub5

Orijinal özet için: Brakial Pleksus Blokajı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar