Hemodiyaliz Ünitelerinde Hepatit C Virüsü Geçişini Kontrol Stratejisi Olarak İzolasyon


Resim: BruceBlaus / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Konu

Hepatit C virüsü (HCV) kan transfüzyonu ve hemodiyaliz gibi uygulamalarda venöz yolla kolayca bulaşır. Kalıcı bir enfeksiyon ve kronik karaciğer hastalığına neden olabilir. Hemodiyaliz hastaları arasında HCV sıklığı genel popülayondan yüksektir ve kalp ve karaciğer hastalığından ölüm riski artmıştır. HCV’li hastaları hemodiyaliz esnasında izolasyonunun (ayrı bir odayla makine ve özel personelle vardiya), virüsün enfekte olmayan hastalara doğrudan ya da dolaylı geçişini sınırlamada etkili olup olmadığını anlamak istedik.

Neler yaptık?

29 Kasım 2015 tarihine kadar geniş bir literatür araştırması yaptık, ancak HCV geçişini kontrol stratejisi olarak izolasyonu değerlendiren sadece bir RK araştırma bulduk.

Bulgular

Bu çalışma 12 merkezde 593 hastada yürütüldü. Dört merkezde HCV ile enfekte hastalara özel bir makine ayrıldı, sekiz merkezde bu yapılmadı. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarına özel makine tahsisiyle HCV insidensinin azaldığı bildirildi ancak izolasyonla birlikte görülen fayda ve zararları, maliyeti ve hastalığa bağlı mortaliteyi belirlemek mümkün olmadı.

Kararlar

Kanıtlar yetersiz ancak başka çalışmalar hemodyaliz hastalarında HCV geçişini azaltmada izolasyonun rolünü netleştirmede fayda sağlayacaktır.

Kaynak

Bravo Zuñiga JI, Loza Munárriz C, López-Alcalde J. Isolation as a strategy for controlling the transmission of hepatitis C virus (HCV) infection in haemodialysis units. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD006420. DOI: 10.1002/14651858.CD006420.pub2

Orijinal özet için: Hemodiyalizde HCV Geçişi

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv