Rahatsız Bacak Sendromunda Opioidler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Rahatsız bacak sendromu (RBS) çok sık rastlanan bir nörolojik bozukluktur. Hastalar tamamen istirahatte, çoğunlukla uykuda görülen; bacaklarının derinliğinden gelen nahoş duygular ve şiddetli bir hareket ettirme isteğinden yakınır. RBS’den yakınan insan sayısı ırk, cinsiyet, yaş, ülke ve sağlık durumuna göre değişir. İnsanların yaklaşık %5-10’u etkilenir ve bunlar içinde %2-5 arası sürekli ilaç tedavisine ihtiyaç duyar. RBS genel olarak Parkinson hastalığı ve epilepside kullanılan ilaçlarla yapılan tedaviye cevap vermediğinde doktorlar sıklıkla opioid yazar.

Soru

RBS hastalarında opioidler etkili midir?

Metot

RBS’de opioid kullanımını araştıran, herhangi bir dilde yayınlanmış ya da yayınlanmamış çalışmalar için literatürü taradık.

Sonuçlar

Olağan tedaviye cevap vermeyen hastalarda, günce iki defa alınan oksikodon ve nalokson kombinasyonunu plasebo kapsüllere karşı test eden, kayırma hatası riski orta derecede olan bir randomize kontrollü araştırmayı analize aldık. Araştırmacılar hastaların 12 haftalık tedavi sonrasında iyileşip iyileşmediğini anlamak için Uluslararası RBS şiddet skalasını kullandı. Oksikodon ve nalokson kombinasyonu kullanan hastalar RBS belirtileri, yaşam kalitesi ve uyku kalitesinde iyileşme bildirdiler; ilaç grubunun %42’sinde belirtiler kayboldu.

Tartışma

Çalışma genel olarak iyi tasarlanmıştı ancak çalışmadan ayrılan hasta sayısının yüksek olması nedeniyle kayırma hatası (eksilmeye bağlı kayırma hatası) riski yüksekti. İlaç grubunun %84’ünde ters etkiler gelişti, çoğu gastro-intestinal sistem belirtileri, baş ağrısı, yorgunluk ve uykusuzluk olup %9.8 hasta yan etkiler nedeniyle çalışmadan ayrıldı.

Karar

Konvansiyonel tedaviye dirençli RBS hastalarının tedavisinde opioid kullanımını orta kalitede kanıtlar destekliyor. Bu ilaçların reçete edilmesinde klinik tecrübe temel alınmalı ve kötüye kullanım, bağımlılık ve ters olaylar nedeniyle dikkat sarf edilmelidir. Opioid kullanımıyla belirtilerin kötüye gittiğinden yakınan hasta olmadı.

Kaynak

de Oliveira COsório, Carvalho LBC, Carlos K, Conti C, de Oliveira MM, Prado LBF, Prado GF. Opioids for restless legs syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD006941. DOI: 10.1002/14651858.CD006941.pub2

Orijinal özet için: Rahatsız Bacakta Opioid

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv