Spontan Solunum Denemesi İçin Basınç Desteği veya T-Tüpü Kullanarak Ventilatörden Ayırma

Cochrane derleme özeti

Akut solunum yetmezliği gibi şiddetli akciğer hastalığı olan hastalara, altta yatan hastalık ya da durum tedavi ya da stabilize edilene kadar endotrakeal tüp ya da trakeostomi yoluyla invazif mekanik ventilasyon gerekebilir. Mekanik ventilasyonun hem erken durdurulması hem de kesilmesinde gecikme, komplikasyonlara yol açabilir ve bunların sonucunda hastanın mekanik ventilatörden ayrılması gecikebilir ve yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri uzayabilir. Eski çalışma ve sistematik derlemeler, mekanik ventilasyondan ayrılmaya hazır olabilecek hastaların günlük değerlendirilmesi için bir ayırma protokolünün uygulanması gerektiğini gösterdi. Spontan olarak nefes alabilme yetisi, T-tüpü kullanılarak yapılan bir spontan solunum denemesi ile veya uygulanan hava yolu basıncını düşürerek basınç desteğini (PS) (5-12 cm su) azaltmakla değerlendirilebilir. Endotrakeal tüpün çıkarılmasından (ekstübasyon) sonra hastalar 48 saat izlenir. Eğer bu sürenin sonuna kadar yeniden solunum desteği vermek gerekmezse bu, başarılı ayırma olarak görülür.

Bu Cochrane sistematik derlemesi için tıbbi bilgi tabanları 2012 Haziranına kadar tarandı ve en az 24 saattir invazif mekanik ventilasyona bağlı olan toplam 1208 erişkin üzerinde yürütülen 9 araştırma derlendi. Araştırmalarda basınç desteği (PS) ve T-tüpü kullanımı karşılaştırıldı. 622 hasta PS’ye, 586’sı T-tüpüne randomize edildi.

Ventilatörden ayırma başarısında, yeniden entübasyon ihtiyacında, YBÜ ölümlerinde ve uzun süreli ayırma ünitesinde kalma süresi, pnömoni ve yüzeysel solunum dâhil başka faktörlerle ilgili olarak PS’nin T-tüpüne üstün olduğunu konfirme edecek net kanıt bulunmadı.

PS verilen hastalar arasında daha fazla sayıda hastada başarılı spontan solunum denemesi sağlandı ve tüp çıkarıldı.

İki çalışmada solunum hızı ve tidal volüm sonuçları açısından PS, T-tüpü kullanımına üstün bulundu.

Üç araştırmada PS esnasında ayrılma süresinin daha kısa olduğu, bir çalışmada da T-tüpüne atanan hastalarda ayrılma süresinin daha kısa olduğu bildirildi. Çalışma tasarımlarındaki kısıtlamalar ve etki hesaplarındaki belirsizlik nedeniyle kanıt kalitesini düşük olarak değerlendirdik. Araştırmayı 2013 yılında yeniledik. Derlememiz güncellendiğinde konu içine giren tüm yeni çalışmalar dâhil edilecek.

Kaynak

Ladeira MT, Vital FMR, Andriolo RB, Andriolo BNG, Atallah ÁN, Peccin MS. Pressure support versus T-tube for weaning from mechanical ventilation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD006056. DOI: 10.1002/14651858.CD006056.pub2

Orijinal özet için: Ventilatörden Ayırma

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv