Toplumlarda Tuz Alımını Azaltmak İçin Ulusal Devlet Girişimleri


Foto: Acar54 / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Problem

Hemen hemen tüm ülkelerde insanlar çok fazla tuz tüketiyor. Aşırı tuz tüketimi kan basıncında yükselmeye ve bu da kalp hastalıkları ve felçlere neden olabildiği için bir problemdir. Alınan tuz miktarını azaltmak içim birçok ülkede devletçe ulusal tuz azaltma girişimleri geliştirildi.

Derleme sorusu

Derlememiz ulusal tuz azaltma girişimlerinin toplumlarda tüketilen tuzu azaltmada etkili olup olmadığını araştırmayı amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

Araştırma ve hükümet raporlarını araştırdık ve kendi ülkelerinde tuz azaltma programlarında çalışan insanlarla doğrudan temas kurduk. Kanıtlar elektronik bilgi tabanlarındaki son araştırmamızı yaptığımız 5 Ocak 2015 tarihine kadar günceldir. 15 ülkede yapılan girişimler derleme kriterlerimizi karşıladı. Kantitatif analiz için bu ülkelerden onunda toplam 64 798 katılımcı ile yürütülen çalışmalardan toplanan yeterli veri sağlandı. Girişimlerde tek aktivite (örneğin Japonya) veya birden çok aktivite (örneğin paket beslenme bilgi paketi, çocuklara pazarlama kısıtlaması ve gıda ürün formüllerinde kısıtlamalar gibi 5 aktivite yapılan İngiltere) kullanıldı. Derleme kriterlerine uyan 15 ülkeden yedisinde fon kaynakları açıklandı, bunların altısı endüstri dışından fon aldı. Kalan sekiz ülke fon kaynağı açıklamadı.

Önemli sonuçlar ve kanıt kalitesi

Kantitatif analizde 10 ülkeden beşinde (Çin, Finlandiya, Fransa, İrlanda ve İngiltere) müdahaleden sonra tuz alımında azalma görüldü. İkisinde (Kanada, İsviçre) müdahaleden sonra tuz alımında artma görüldü. Girişimler çok farklı olduğu için bu tip inisiyatiflerin işe yarayıp yaramadığına dair genel bir bulgu sunamıyoruz.

Tuz kısıtlama girişimleri çok sayıda komponent içeren ve sadece toplu eğitimine odaklanmayan 7 ülkeye alt grup olarak odaklandığımızda, yarıdan fazlasında (4 ülke) tuz alımının müdahale sonrasında azalma gösterdiğini bulduk.

Erkek ve kadınları ayrı ayrı analiz eden 9 girişime baktığımızda, yarından fazlasının (5 ülke) erkekler arasında müdahaleden sonra tuz alımının azaldığı görüldü. Kadınlarda bulgular net değildi, dokuz araştırmadan üçünde azalma, ikisinde artış görüldü, dördünde değişim görülmedi.

Randomize kontrollü araştırmalar gibi kayırma hatası riski düşük çalışma tasarımları bu gibi kompleks girişimleri değerlendirmeye uygun değildir; bu yüzden derlemeye alınan tüm çalışmaların metodolojik kalitesine düşük değer biçtik. Ulusu temsil edebilecek geniş popülasyon örnekleri ve diyetsel tuz alımının dikkatli ölçümleri birkaç çalışmanın kuvvetli yanlarıydı. Ancak çalışma tasarımlarının kısıtlamaları nedeniyle çalışma sonuçlarının güvenilirliği belirsizdi.

Sonuçlarımız genel olarak ulusal devlet girişimlerinin tuz alımında popülasyon çapında, özellikle birden fazla strateji kullanıldığında ve gıda ürün formüllerinde değişim (yani firmaların ürünlere daha az tuz koyması) gibi yapısal aktiviteler içerdiğinde ve özellikle erkeklerde olmak üzere azalma sağlamada başarı potansiyeli olduğunu gösterdi. Bulduğumuz çalışmalar arasında sonuçların geniş değişkenlik göstermesi mevcut kanıtların yorumunda güçlük yaratıyor ve bunu anlayabilmek için daha fazla araştırma gereğini gösteriyor.

Kaynak

McLaren L, Sumar N, Barberio AM, Trieu K, Lorenzetti DL, Tarasuk V, Webster J, Campbell NRC. Population-level interventions in government jurisdictions for dietary sodium reduction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD010166. DOI: 10.1002/14651858.CD010166.pub2

Orijinal özet için: Tuz Azaltma Programları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar