Yemek Borusu, Mide, Karaciğer ve Pankreas İçin Majör Cerrahi Uygulanan Hastalarda Güçlendirilmiş Top

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yemek borusu, mide, karaciğer ve pankreas için majör cerrahi uygulanan hastalarda güçlendirilmiş toparlanma protokolleri standart cerrahiye kıyasla faydalı veya zararlı mıdır?

Arka plan

‘Hızlı cerrahi veya ‘güçlendirilmiş toparlanma protokolü’ veya ‘hızlı rehabilitasyon’ şu komponentlerden bir ya da fazlasını içerir: cerrahiden sonra toparlanmayı hızlandırmak için; cerrahi öncesi hasta eğitimi, cerrahi ve sonrasında ağrı giderme, cerrahiden sonra erken mobilizasyon, besinsel destekler ve ağızdan beslenme veya nazogastrik tüp ya da PEG ile beslenme. Yemek borusu, mide, karaciğer ve pankreas için majör cerrahi uygulanan hastalarda güçlendirilmiş toparlanma protokolü kullanmanın fayda ve zararları bilinmiyor. Konu üzerinde yapılmış araştırmaları tarayarak ve soruya cevap aradık. Sonuçları 26 Mart 2015 tarihine kadar yayınlamış tüm çalışmaları derledik.

Çalışma özellikleri

Derleme kriterlerini 10 çalışma karşıladı ve dokuzundan bilgi sağlandı. Dokuz çalışmada toplam 1014 katılımcıya güçlendirilmiş toparlanma protokolü (499) veya standart bakım (515) uygulandı. İki grubun benzer olmasını sağlamak için katılımcıların hangi tedaviyi alacağı kura ile belirlendi. Bir diğer çalışmada (33 katılımcı) aynı kıyaslama yapıldı ancak bu derleme için herhangi bir bilgi sağlamadı. Araştırmaların çoğuna cerrahi gerektiren hastalıkları dışında sağlıklı olan kişiler alındı. Sekiz çalışmada güçlendirilmiş toparlanma protokolünün birden fazla komponenti kullanıldı.

Ana sonuçlar

Çalışmaların hiç birinde uzun vadede ölümler, orta vadede sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (üç ay bir yıl arası), normal aktiviteye dönüş süresi veya işe dönüş süresi raporlanmadı.

Güçlendirilmiş toparlanma protokolleri ile standart bakım arasındaki; kısa vadede ölümler, majör komplikasyonlu hasta yüzdesi, toplam majör komplikasyon sayısı, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve yeniden hastaneye yatışlarla ilgili fark kesin değildi.

Güçlendirilmiş toparlanma protokolünde standart bakıma kıyasla minör komplikasyon oranı daha düşük, minör komplikasyon sayısı daha az, hastanede kalış süresi daha kısa (kişi başına yaklaşık iki gün daha kısa) ve maliyet daha düşüktü (kişi başına yaklaşık 6300 USD tasarruf). Çalışmalar düşük kalitede olup klinik olarak önemli sonuç beklentileri içermediğinden alanda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşükle çok düşük arasındaydı. Sonuçlarla ilgili çok miktarda belirsizlik bulunuyor.

Kaynak

Bond-Smith G, Belgaumkar AP, Davidson BR, Gurusamy K. Enhanced recovery protocols for major upper gastrointestinal, liver and pancreatic surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011382. DOI: 10.1002/14651858.CD011382.pub2

Orijinal özet için: Majör Cerrahide Toparlanma

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv