Kalp ve Majör Abdominal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Postop Akciğer Komplikasyonlarını Azaltmak İçin

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve derleme sorusu

Son birkaç on yıl içinde hasta bakımındaki ilerlemelere rağmen cerrahi sonrasında akciğer zedelenmesine bağlı pnömoni gibi solunum komplikasyonları, kalp ve majör karın cerrahisi geçiren erişkinlerde önde gelen hastalık ve ölüm nedenidir. Cerrahi öncesinde evde küçük bir cihaz kullanımı ile solunum kaslarının çalıştırılması, cerrahi sonrasında solunumu kolaylaştırır ve solunum kaslarının kuvvetlenmesine yardım eder görünüyor. Bu egzersizler cerrahi sonrası solunum komplikasyonlarını azaltmada faydalı olabilir ve hasta bakında da iyileşmeye ve halk sağlığı sisteminin genel sağlık maliyetinde tasarrufa imkan sağlayabilir. Ameliyat öncesinde solunum kaslarına egzersiz yaptırmanın akciğer komplikasyonları riskini azaltıp azaltamayacağını ve özellikle bu egzersizlerden kimlerin yarar sağlayabileceğini belirlemek istedik.

Amaç

Kalp ve majör karın cerrahisi geçiren erişkinlerde preop solunum egzersizlerinin, ameliyattan sonraki akciğer komplikasyonlarına etkilerine dair kanıtları derledik.

Çalışma özellikleri

695 katılımcı üzerinde yürütülmüş 12 araştırmayı derledik. 12 çalışmadan beşi kalp cerrahisi yedisi majör karın cerrahisi bekleyen hastalarda yürütüldü. Kanıtlar 2014 Ekimine kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Bu derleme ameliyat öncesinde solunum kaslarını çalıştırmanın, ameliyat sonrasında bazı akciğer komplikasyonlarının (atelektazi ve pnömoni) riskini ve hastanede kalış süresini olağan bakıma kıyasla azalttığını gösterdi. Ancak bu eğitimin cerrahi sonrasında hastanede ölümlere etkisi belirsiz ve araştırma gerektiriyor. Araştırmalarda solunum kaslarının çalıştırılmasına eşlik eden herhangi bir istenmeyen etki bildirilmedi. Ayrıca cihaz kullanarak yapılan solunum eğitiminin getirdiği maliyet hakkında da bilgi verilmedi.

Kanıt kalitesi ve karar

Eldeki kanıtlar araştırmaların kalitesi ve büyüklüğü anlamında yetersiz olmakla beraber ameliyat öncesinde solunum kaslarını çalıştırman cerrahi sonrası akciğer komplikasyonlarını önlediği kararına varabiliriz. Bu egzersizler bir fizyoterapistin denetimi altında kolaylıkla evde yapılabilir. Bu yüzden solunum kasların çalıştırılması, özellikle yüksek riskli kalp ve karın cerrahisi bekleyen erişkinler için, planlanan cerrahiye hazırlıklardan biri olarak uygun bir seçenek olabilir. Özofagus rezeksiyonu gibi başka cerrahilerin de değerlendirilmesi gerekir; mali etkinliğin ve hastadan sağlanan sonuçların da bildirilmesi gerekir. Kanıt kalitesi düşük-orta arası olduğu için bu sunulan bulguları yorumlarken tedavi etkisinin olduğundan fazla hesaplanmış olması potansiyeli göz önünde tutulmalıdır.

Yazarların kararı

Kardiyak ve majör abdominal cerrahi uygulanan erişkinlerde pre-operatif inspiryum kasları egzersizinin (İKE) post-operatif atelektezi, pnömoni ve hastanede kalış süresini kısalttığına dair kanıtlar bulduk. Bulguları yorumlarken uygun körleme yapılmaması, küçük çalışma etkisi ve yayınlamada kayırma hatasına bağlı olarak tedavi etkisinin olduğundan fazla hesaplanmış olması potansiyeli göz önüne alınmalıdır.

Kaynak

Katsura M, Kuriyama A, Takeshima T, Fukuhara S, Furukawa TA. Preoperative inspiratory muscle training for postoperative pulmonary complications in adults undergoing cardiac and major abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010356. DOI: 10.1002/14651858.CD010356.pub2.

Orijinal özet için: Preop Solunum Çalışması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv