Miyokart Enfarktüsünde Profilaktik Lidokain

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Miyokard enfarktüsünde profilaktik lidokainin klinik etki ve emniyetini gözden geçirdik.

Arka plan

Koroner arter hastalığı gerek gelişmiş gerekse gelişen ülkeleri etkileyen bir büyük halk sağlığı problemidir. Akut koroner sendrom, instabil angina ile ST- segment elevasyonu (bazal çizgiden yüksek elektrokardiyogram parçası) olan ve olmayan miyokart enfarktüsünden oluşur. Miyokart enfarktüsünden sonra ventriküler aritmi yüksek mortalite riski ile birliktedir.

Kanıtlar demodedir ve profilaktik lidokain kullanımının tüm nedenlerden ölümler özellikle miyokart enfarktüsünden şüphe edilen hastalardaki etkisi ile ilgili büyük belirsizlik sürüyor.

Çalışma özellikleri

1969 – 1999 yılları arasında yürütülmüş 37 araştırma belirledik. Kanıtlar 2015 Nisanına kadar günceldir. Araştırmalar Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda, Kuzey İrlanda, Norveç, Polonya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Birleşik krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinde yürütüldü ve 11 948 katılımcı dâhil edildi. Araştırmalar hastane öncesi ve hastane kurumlarında yürütüldü ve ispatlanmış akut miyokart enfarktüsü olan veya olmayan katılımcılar alındı. Bazı araştırmalarda sonuçlar sadece akut miyokart enfarktüsü ile sınırlanmadı. Lidokain damar içi (bolus ve/veya infüzyon) ve kas içi (yalnız veya damar içi dozajla kombine olarak) yollarla verildi. Genel olarak araştırmalarda örnekler küçüktü ve az sayıda olay bildirildi. Tüm araştırmalarda kayırma hatası riski yüksekti. On araştırmaya ilaç firmaları sponsor oldu.

Ana sonuçlar

Bilinen veya şüpheli kalp krizi geçiren hastalarda plaseboya, müdahale verilmemesine ya da herhangi bir başka anti-aritmik ilaca kıyasla lidokainin ölüm, kardiyak ölüm ve ventriküler fibrilasyon üzerine çok küçük bir etkisi olduğunu ya da hiç olmadığını bulduk.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin sonuçlarına güvenimiz düşük, çünkü birleştirmek için derlediğimiz araştırmalar düşük kaliteli (faydaların olduğundan fazla ve zararların olduğundan az hesaplanması) ve az sayıda hasta ile yürütülmüş, bunlar da sonuçlarda belirsizliğe yol açıyor.

Kaynak

Martí-Carvajal AJ, Simancas-Racines D, Anand V, Bangdiwala S. Prophylactic lidocaine for myocardial infarction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD008553. DOI: 10.1002/14651858.CD008553.pub2

Orijinal özet için: AMI Lidokain

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv