Aort Kapağı Stenozunda Statinler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Aort kapağında stenoz olan hastalarda statinlerin etkisine dair kanıtlar neler?

Arka plan

Kan tüm vücuda kan pompalar. İçinden geçen kanın akışını dört kapak kontrol eder. Bunlardan biri aort kapağı olup sol ventrikülden aort yoluyla vücuda kan akışını kontrol eder. Aort stenozu bu kapağın daralmasıdır. ABD ve Avrupa’da en sık görülen kalp kapak hastalığıdır. İnsidensi yaşla artar, 65 yaş üstü erişkinlerde %2 ile 7 arasındadır.

Aort kapak daralmasını ateroskleroz hastalığına benzer olduğu düşünülür ve on yıllar boyu süren uzun bir belirtisiz dönemi olduğu bilinir. Klinik olarak ortaya çıktığında bayılma, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerle ölüme kadar gidebilir. Bazı retrospektif ve prospektif çalışmalar statinlerin aort kapağı daralmasının gelişimini geciktirebileceğini gösterdi. Statinler kan kolesterolünü düşürmede çok faydalı ilaçlar olarak bilinir.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 24 Kasım 2015 tarihine kadar güncel. Tıbbi elektronik veri tabanlarında aort kapağı stenozu tedavisinde tek başına ya da başka tip lipid düşürücü ilaçlarla kombine kullanılan statinleri değerlendiren yayınları aradık.

Anahtar sonuçlar

Aort stenozunun şiddetini aşağıdaki ekokardiyografik kriterlerle belirledik: Ortalama basınç farkı, kapak alanı ve aortik jet akış hızı. Ayrıca kapak değişimi gerekmemesi ve kalp-damar hastalıklarından ölümleri değerlendirdik.

Statin verilen hastalarda ortalama basınç gradyanı, kapak alanı, kalp kapak değişimi yapılmaması ve kalp damar hastalıklarından ölümlerde plasebo grubuna kıyasla fak bulunmadı. Aortik jet akış hızı tek araştırmada incelendiğinden meta analize alınamadı.

Kas ağrısı da olmak üzere statinlerin güvenliğini de araştırdık. Kas ağrısı statinlerin tedavisini kısıtlayan en sık görülen ters olaydır. Kas ağrıları statin grubunda plasebodan fark göstermedi. Toplam 2360 katılımcıyla yapılan 4 araştırmanın sonuçları statinin aort kapağı stenozunda gelişimi geciktirmediğini gösterdi.

Kanıt kalitesi

Derlenen kanıtların kalitesi, araştırmaların kısıtlamalarına bağlı olarak farklı sonuç ölçütleri için ortadan çok düşüğe kadar değişkendi

Sonuç ve karar

Bu derlemede sağlanan dayanarak, göre aort kapağı stenozunda sağlanan etki çevresinde bir belirsizlik var. Bu sonuçlar Avrupa ve ABD rehberlerinde (2012 ve 2014) aort kapağı tedavisi için şimdiye kadar klinik tedavi seçeneği olmamasını destekliyor. Bir alternatif bu hastalığın patofizyolojisi hakkındaki bilgimizi; kalsiyum, kalıtım, D vitamini iltihabı, oksidatif stres, diyabet, hipertansiyon gibi risk faktörlerini diğerlerinin yanı sıra dahil edecek şekilde genişletmemiz olabilir. Aort kapağı stenozunun risk faktörlerini de dahil eden yüksek kaliteli randomize araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Thiago L, Tsuji S, Nyong J, Puga MES, Gois AFT, Macedo CR, Valente O, Atallah ÁN. Statins for aortic valve stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD009571. DOI: 10.1002/14651858.CD009571.pub2

Orijinal özet için: Aort Stenozunda Statin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv