Beyin Ameliyatından Sonra Hızlı Uyanma Sağlamak İçin Gaz Anesteziklere Kıyasla Enjektabl Anestezikle

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Beyin ameliyatı olan hastalarda anesteziden hızlı uyanma sağlamada gazlı ya da enjektabl tekniklerin faydalarına dair kanıtları derledik.

Arka plan

Beyin tümörleri hastalar gaz ya da enjektabl ilaçlarla yapılan anesteziyle çıkarılır. Enjektabl ajanlar damar yolundan verilirken gazlar solunum yoluna konan tüple verilir. Bir yaklaşımın diğerine karşı avantajları tartışma konusudur. Bu hastalarda mental durumun kolayca değerlendirilebilmesi için ameliyattan sonra hızlı ve sakin uyanma önemlidir. Enjektabl ya da gazlı tekniklerden hangisinin daha iyi ya da kötü olduğunu anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2014 Haziranına kadar güncel. Beyin tümörü ameliyatı için gaz ya da sıvı anestezik verilen, yeni doğanlar hariç her yaştan katılımcıyla yapılan araştırmaları derledik. Araştırmamız 2016 Martında yenilendi ve sınıflama bekleyen iki çalışma bulundu, gelecek güncellemeye eklenecek.

Anahtar sonuçlar

Toplam 1833 katılımcıyla yapılan 15 araştırmayı derledik. Bu araştırmalarda propofol, sevofluran ve izofluranla kıyaslandı.

İzofluranla birlikte uyanma propofole kıyasla 3.5 dakika kadar daha yavaş olmakla beraber araştırmacılar sevofluranla propofol arasında önemli fark bulmadı.

Ters etkiler anlamında propofoün bulantı ve kusmaya neden olma ihtimali iki gazdan da yaklaşık yarı kadar daha azdı ancak kan basıncı değişimleri daha sıktı. Genel olarak izofluranla birlikte uyanmanın daha yavaş olduğunu bulduk, ancak sevofluranla propofol arasında önemli fark bulmadık.

Kanıt kalitesi

Çabuk uyanmayla ilgili 4 ana sonuç ölçütü için kanıt kalitesini düşük bulduk ve beyin tümörü ameliyatına giren insanlarda enjektabl anestezik kullanımının etkisi belirsiz. Daha iyi tasarımlı çalışmalarla daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Prabhakar H, Singh G, Mahajan C, Kapoor I, Kalaivani M, Anand V. Intravenous versus inhalational techniques for rapid emergence from anaesthesia in patients undergoing brain tumour surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD010467. DOI: 10.1002/14651858.CD010467.pub2

Orijinal özet için: Gaz Ve Sıvı Anestezik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar