İkinci Seçenek Tüberküloz İlaçlarına Direnci Araştırmak İçin Hızlı GenoType® MTBDRsl Testi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Tüberküloz (TB) tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar var, ancak bu ilaçlara karşı direnç, büyüyen bir problem. İlaca dirençli TB hastalarına ikinci seçenek ilaçlar gerekir ki, bunlar daha uzun süre kullanılır ve birlikte görülen zararlar daha fazladır. Tüberküloz ilacına direncin belirlenmesi, sağlığı iyileştirmek, ölümleri ve ilaca dirençli TB’nin yayılmasını azaltmada önemlidir.

Tanımlar

Çok ilaca dirençli TB’ye (MDR-TB) en azından, en güçlü TB ilaçları olan izoniyazid ve rifampisine dirençli bakteriler neden olur.

Yaygın ilaca dirençli TB (XDR-TB) bir çeşit MDR-TB olup hemen hemen tüm ilaçlara direnç görülür.

Test

GenoType® MTBDRsl ikinci seçenek TB ilaçlarına direnci belirleyen bir hızlı testtir. MDR-TB hastalarında GenoType® MTBDRsl, fazladan ilaç direncini belirlemede kullanılır. Test, hastadan alınan örnekten sağlanan ve kültürde üretilen bakterilere uygulanabildiği gibi (indirekt test) doğrudan hastadan alınan örneğe (direkt test) de uygulanarak kültüre bağlı gecikme önlenebilir. GenoType® MTBDRsl versiyon 1.0 mikroskopide smir pozitif örnek gerektirirken 2015’te geliştirilen versiyon 2.0 smir pozitif ya da negatif örnek kullanabiliyor.

Amaç

GenoType® MTBDRsl’nin ilaca direnci, indirekt ve direkt testte ve iki versiyonun kıyaslamasında ne kadar doğru belirleyebildiğini anlamak istedik.

Güncellik

21 Eylül 2015 tarihine kadar yayınlanan çalışmaları aradık.

Ana sonuçlar

26’sı versiyon 1.0 ve 1’i versiyon 2.0 GenoType® MTBDRsl’yi değerlendiren 27 araştırma bulduk.

Florokinolonlar

GenoType® MTBDRsl versiyon 1.0 (smir pozitif örnekli) florokinolon direnci olan hastaların %86’sını tanıdı ve direnci olmayan hastalarda nadiren pozitif sonuç verdi (GRADE’e göre orta kalitede kanıt).

İkinci seçenek enjektabl ilaçlar

GenoType® MTBDRsl versiyon 1.0 (smir pozitif örnekli) ikinci seçenek enjektabl ilaca dirençli hastaların %87’sini tanıdı ve direnci olmayan hastalarda nadiren pozitif sonuç verdi (GRADE’e göre düşük kalitede kanıt).

XDR-TB

GenoType® MTBDRsl versiyon 1.0 (smir pozitif örnekli) XDR-TB olan hastaların %69’unu tanıdı ve direnci olmayan hastalarda nadiren pozitif sonuç verdi (GRADE’e göre düşük kalitede kanıt).

GenoType® MTBDRsl versiyon 1.0 ile smir pozitif örneklerde yapılan direkt ve indirekt testte benzer sonuçlar bulundu.

GenoType® MTBDRsl version 2.0’yi değerlendiren tek bir araştırma bulduğumuzdan tanısal doğruluğundan emin olamadık. Ayrıda iki versiyonu da kıyaslayamadık.

Kanıt kalitesi

Çalışma kalitesini değerlendirmek için QUADAS-2 (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies) aracını kullandık. Genel olarak, derlenen çalışmaların kalitesini yüksek olarak değerlendirdik; ancak referans standardın nasıl uygulandığına dair kaygılarımız var.

Yazarların kararı

GenoType® MTBDRsl (smir pozitif örnekli) ikinci seçenek ilaca dirençli hastaların çoğunu tanıdı. Test negatif sonuç verdiğinde, direnç için yine konvansiyonel testler kullanılabilir.

Kaynak

Theron G, Peter J, Richardson M, Warren R, Dheda K, Steingart KR. GenoType MTBDRassay for resistance to second-line anti-tuberculosis drugs. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD010705. DOI: 10.1002/14651858.CD010705.pub3

Orijinal özet için: İlaca Dirençli Tüberküloz Testi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar