Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tedavisinde Kan Şekeri Kontrolü

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Diyabetlilerde çeşitli nedenlerle ayak ülserleri gelişebilir. Bu nedenler arasında sinir hasarı ve ayak ve bacaklarda kan dolaşımı azalması yer alır. Kan şekerinin yüksek olması ayak ülserlerinin iyileşmesini etkileyebilir bu nedenle kan şekerinin yoğun bir şekilde kontrolü fayda saplayabilir.

Derleme sorusu

Bu Cochrane derlemesi “diyabetlilerde kan şekerinin daha yoğun bir şekilde kontrolü, konvansiyonel kontrole kıyasla ayak ülserlerinin iyileşmesini nasıl etkiler?” sorusunu cevaplamayı amaçlıyor.

Ne bulduk?

Bu başlık altında tamamlanıp sonuçları yayınlanmış herhangi bir araştırma bulamadık. Derleme kriterlerinizi karşılayan tek çalışma katılımcı sağlamada karşılaşılan güçlükler nedeniyle sonlandırıldı. Bu yüzden diyabetik ayak ülserleri geliştiğinde kan şekerini sıkı bir şekilde kontrol etmenin faydalı ya da zararlı olup olmadığından emin olamıyoruz. Ancak kanıt eksikliğinin, diyabetik ayak ülseri olan kişilerde iyileşmeyi desteklemek için halen güncel uygulamadaki şekilde optimal şeker kontrolü sağlama gayretlerini bozmaması gerekir. Halen sürmekte olan iki çalışma bitirildiğinde konu hakkında biraz kanıt sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Bu basit dilli özet 7 Kasın 2015 tarihine kadar günceldir.

Yazarların kararı

Derlememiz sonuçları yayınlanmış bir randomize kontrollü araştırma bulamadı. Bu nedenle sıkı şeker kontrolünün, diyabetik hastaların ayak ülserlerinin tedavisinde, konvansiyonel kontrole kıyasla olumlu ya da bozucu bir etkisi olup olmadığına karar veremiyoruz.

Ancak daha önceki kanıtlar, sıkı diyabet kontrolü uygulanan tip 2 diyabetlilerde çeşitli nedenlerle ayak kesilme riskinde bir azalma gösterdi. Bunun ayak ülseri olanlar özelinde de geçerli olup olmadığı bilinmiyor.

Ayak ülserlerinin tedavisinde sıkı glisemik kontrolün multidisipliner bakımdaki (ülser tedavisini hedefleyen diğer müdahalelerin yanı sıra) kesin rolü, daha fazla araştırma gerektiriyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Diyabetik hastalarda, hesaplanan bacak ampütasyonu ihtimali, diyabeti olmayanlara göre 10 – 30 kat daha yüksektir. Bu hastalarda travmatik olmayan ampütasyonların %85’ine ayak ülserleri öncülük eder. Diyabete eşlik eden ayak ülserlerine birkaç faktör birlikte neden olur ki bunlar diyabetik periferik nöropti (DPN), periferik arter hastalığı (PAH) ve ayak yapısındaki değişimlerdir. Bu faktörler, diyabetteki kronik hiperglisemi ve değişen metabolik durumla ilişkilidir. Ülserlerin iyileşmesinde hipergliseminin kontrolü önemli olabilir.

Amaç

Tip 1 ve 2 diyabetik hastalarda yoğun glisemik kontrolün, konvansiyonel kontrole kıyasla ayak ülserlerine etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

2015 Aralığında The Cochrane Wounds Specialised Register; The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library); Ovid MEDLINE; Ovid MEDLINE (In-Process & Other Non-Indexed Citations); Ovid EMBASE; EBSCO CINAHL; Elsevier SCOPUS; ISI Web of Knowledge Web of Science; BioMed Central ve LILACS veri tabanlarını taradık. Klinik araştırmalar ve ilaç şirketlerinin veri tabanlarında ve diyabetik ayak yönetimi hakkındaki güncel ulusal ve uluslararası klinik rehberlerde yayınlanmış, yayınlanmamış, sürmekte olan ve sonlandırılmış klinik çalışmaları aradık. Dil, yayın tarihi ve çalışma kurumları açısından sınırlama yapılmadı.

Seçim kriterleri

Diyabetik hastalarda yoğun glisemik kontrolün aktif ayak ülserlerine etkisini araştıran yayınlanmış, yayınlanmamış ya da süren RKA’ları seçtik. Randomize olmayan ya da yarı randomize araştırmaları dışladık. Derleme için aşağıdaki özellikler arandı: 1) kan şekerini muhafaza ve kontrole teşebbüs edilen ve glisemik kontrol markerlerinde (HbA1c veya açlıkta, rastgele, ortalama, evde kapillerden ölçülen veya idrardaki şeker gibi) değişimleri ölçen ve 2) bu müdahalelerin aktif ayak ülserlerine etkisini belgeleyen araştırmalar. Glisemik müdahale olarak cilt altı insülin kullanımı, sürekli insülin infüzyonu, ağızdan kullanılan ilaçlar, yaşam tarzı müdahaleleri ve kombinasyonları kullanıldı. Yoğun kontrol, müdahale grubunda, kıyaslama (konvansiyonel tedavi) grubuna göre daha düşük kan şekeri hedefi olarak tanımlandı.

Veri toplama ve analiz

Tüm derleme yazarları bağımsız olarak, belirlenen makaleleri derleme kriterleri açısından değerlendirdi. İki yazar tüm potansiyel makaleleri ve araştırma tescil kaydından sağlanan yayınları derlenmek üzere gözden geçirdi.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerini karşılayan sadece 1 araştırma belirledik ancak araştırmada bir sonuç bildirilmediğinden, veri yokluğunda düşündüğümüz alt grup ve duyarlılık analizlerini yapamadık. Gelecek versiyonlara analiz için veri sağlayabilecek süren iki araştırma belirledik. Bitiş tarihleri halen bilinmiyor.

Kaynak

Fernando ME, Seneviratne RM, Tan Y, Lazzarini PA, Sangla KS, Cunningham M, Buttner PG, Golledge J. Intensive versus conventional glycaemic control for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD010764. DOI: 10.1002/14651858.CD010764.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Ayak Tedavisinde Şeker Kontrolü

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv