Erişkinde Akut Episodik Gerilim Tipi Baş Ağrısı Tedavisinde Oral Parasetamol

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede ayda 2 – 14 arası gerilim tipi baş ağrısı olan az sayıda insanda 1000 mg parasetamol almakla iyi bir ağrı giderme sağlanacağını gösterdi. Bu tip baş ağrısı çalışmalarının nasıl yürütüldüğü ile ilgili sorular var. Bu sorular çalışmalarda seçilen baş ağrısı tipi ve raporlanan sonuç ölçütleri ile ilgilidir. Bunlar, özellikle ara sıra baş ağrısı olan insanlar için sonuçların faydasını sınırlıyor.

Arka plan

Sık episodik gerilim tipi baş ağrısı yaşayan insanlar her ay 2 ile 14 arası ağrı yaşar. Gerilim tipi baş ağrıları insanların konsantrasyonunu ve verimli çalışmasını engeller ve ciddi malûliyete neden olur. Bu baş ağrıları tedavi edilmezse de zaman içinde iyileşir.

Parasetamol sık kullanılan bir ağrı kesicidir, dünyanın çoğu yerinde reçetesiz satılır. Olağan dozu ağızdan alınan 1000 mg’dır (genellikle 2 tablet).

Çalışma özellikleri

2015 Ekiminde tıbbi literatürü taradık ve sık yaşanan gerilim tipi baş ağrısında parasetamolü araştıran toplam 8079 hasta üzerinde yürütülmüş 23 araştırma bulduk. Yaklaşık 6000 katılımcıda 1000 mg parasetamol plaseboya karşı kıyaslandı. Sonuçlar genellikle ilaç ya da plasebo alımından 2 saat sonrası için raporlandı. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği sonuç ölçütü olarak “ilaç alımından iki saat sonra ağrı kalmaması”nı öneriyor ancak başka sonuçlar da öneriliyor. Az sayıda çalışmada iki saatte ağrı kalmaması veya başka sonuçlar raporlandı, bu nedenle bazı sonuçların analizi için kısıtlı bilgi bulundu.

Önemli sonuçlar

İki saatte ağrısızlık, parasetamol alan 100 hastadan 24’ü, plasebo alan 100 hastanın 19’u tarafından bildirildi. Bu, 1000 mg parasetamol alan 100 hastadan sadece beşinin parasetamoldan fayda sağladığı anlamına gelir (yüksek kalitede kanıt). Sonuç ölçütü olarak iki saatte ağrı olmaması veya sadece hafif ağrı olması parasetamol alan 100 hastadan 59’u, plasebo alan 100 hastadan 49’u tarafından bildirildi, bu da 100 hastadan sadece 10’unun parasetamoldan fayda sağladığı anlamına gelir (yüksek kalitede kanıt).

Parasetamol alan 100 hastadan yaklaşık 10’u yan etki bildirdi, plasebo ile aynıydı (%9). Yan etkilerin çoğu hafif ya da orta şiddetteydi. Yan etkiler ciddi değildi.

500 ya da 650 mg parasetamolü plasebo ile ve 1000 mg parasetamolü başka ağrı kesicilerle karşılaştıran çok az bilgi bulduk. Bu tedaviler arasında herhangi bir fark bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Plaseboya karşı 1000 mg parasetamol için kanıtların kalitesi orta ya da yüksek; plaseboya karşı 500 ya da 650 mg parasetamol ve başka ağrı kesicilere kıyasla 1000 mg parasetamol için düşük ya da çok düşüktü. Yüksek kalitede kanıt sonuçlardan çok emin olduğumuz anlamına gelir. Düşük kalitede kanıt ise sonuçlardan hiç emin olmadığımızı ifade eder.

Kaynak

Stephens G, Derry S, Moore R. Paracetamol (acetaminophen) for acute treatment of episodic tension-type headache in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD011889. DOI: 10.1002/14651858.CD011889.pub2

Orijinal özet için: Gerilim Tipi Başağrısı

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv