Kollardaki Yüzeysel İnfüzyon Tromboflebitinde Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yüzeysel tromboflebit cildin hemen altında bulunan toplardamarlarda görülen iltihabi bir durumdur. Yüzeysel tromboflebit gelişimi yatan hastalarda ilaç ya da sıvı vermek için toplardamarlara kateter yerleştirme maksadıyla iğne sokulmasının komplikasyonudur. El ve kollardaki bu kan pıhtılaşmasının en iyi tedavisi belirsizdir. Yerel tedavilerin ağrı ve hastanın rahatsızlığını iyileştirme potansiyeli olmakla beraber enfeksiyon ya da pıhtının büyümesi veya derin ven sistemine geçişi gibi komplikasyonları önleyemeyebilir.

Çalışma özellikleri ve ana sonuçlar

Bu derlemede 2015 Nisanına kadar yapılan çalışmalar araştırıldı ve 917 katılımcı üzerinde yürütülmüş 13 araştırma belirlendi. On bir çalışmada yerel tedaviler (deriye sürülen ilaçlar), iki çalışmada bir oral tedavi, iki çalışmada da bir parenteral tedavi (enjeksiyon ya da infüzyon) araştırıldı. Yedi çalışmada tedavi almayan ya da plasebo verilen kontrol grubu kullanıldı, diğerlerinde de iki aktif tedavi grubu kıyaslandı. Hiç bir çalışmada buz ya da soğuk veya sıcak bandaj uygulamasının etkileri değerlendirilmedi.

Genel olarak yerel tedaviler, klinik belirti ve bulgularda, plasebo ya da tedavi verilmemesine kıyasla daha yüksek oranda ve hızlı iyileşmeyle sonuçlandı. Güvenlik verileri kısıtlı miktarda raporlandı, bazı tedavilerle ilgili hiç bilgi bulunamadı (notoginseny kremleri, parenteral DMAH veya defibrotid). Bazı araştırmalar yerel heparinoid kremleri, Essaven jel veya flebolan ile ilgili zararlı yan etkileri bildirmekle beraber çalışmalar tedaviler arasındaki farkların layıkıyla ölçmek için çok küçük boyutluydu. Topikal tedavilerin yan etkileri genel olarak yerel allerjik reaksiyonlardan ibaretti.

Sadece bir çalışmada durumun yerel kontrolü dışında kalan bir durum değerlendirildi. Bu çalışmada pıhtının büyümesi veya belirti veren venöz tromboemboli (kan pıhtısının yerinden ayrılı kan akıntısına kapılması) oral NSAID’lerle veya DMAH ile tedavi edildiğinde va'ka görülmediği bildirildi.

Çalışmaların hiç birinde süpüratif ya da septik flebit (damar içinde veya etrafında ya da her ikisinde irinlenme) gelişimi, kateterle ilişkili kan enfeksiyonu gelişimi veya yaşam kalitesi hakkında bildirim bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalardan bazıları dizayn kısıtlamaları nedeniyle kayırma hatası taşıyabilir ancak orijinal araştırmacılar yargıya varmak için her zaman yeterli bilgi vermediğinden bu riski de her zaman kestiremiyoruz. Çalışmalarda dizayn kusurları olduğu ya da çok küçük olduğu için sonuçların her biri için genel kanıt kalitesi düşük – orta arasında değişkendi. Araştırmalarda farklı tedavileri farklı yollarla incelendiği ve farklı sonuç beklentileri seçildiği için primer sonuçların birleşik analizi mümkün olmadı. Kısacası, akut infüzyon tromboflebitinin tedavisiyle ilgili kanıtlar kısıtlı ve düşük kalitededir ve çalışılan tedavilerden herhangi birinin kullanımını tavsiye etmek için yeterli bilgimiz bulunmuyor.

Yazarların kararı

Akut infüzyon tromboflebitinin tedavisiyle ilgili kanıtlar kısıtlı ve düşük kalitededir. Topikal tedaviler, sistemik antikoagülasyon veya oral NSAID ilaçların etki ve emniyetini değerlendirebilmek için veriler başlangıç düzeyindedir.

Kaynak

Di Nisio M, Peinemann F, Porreca E, Rutjes AWS. Treatment for superficial infusion thrombophlebitis of the upper extremity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD011015. DOI: 10.1002/14651858.CD011015.pub2

Orijinal özet için: İnfüzyon Tromboflebiti

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv