Rehabilitasyon Sonuçlarını İyileştirmek İçin Beyni Doğru Akımla Uyarma

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felç sonrası hastalarda beyne direkt elektrik akımı (Transkranyal direkt akımla uyarma - tDAU) uygulamanın günlük yaşam aktivitelerinde (GYA), kol ve bacak işlevinde kas kuvvetinde ve bilişsel yetkelerde bozulmayı azaltma, terkler ve ters etkilere etkisi hakkında kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Felçler dünya çapında önde gelen bir malüliyet nedenidir. Çoğu felç beyne giden bir kan damarında kan pıhtılaşmasına bağlı olarak meydana gelir. Yeterince kan akımı sağlanamadığında beyin hızla hasara uğrar ve bu hasar kalıcı olabilir. Bu durum felç geçirenlerde sıklıkla GYA ve motor işlevlerde bozulmaya neden olur. Bu bozulmaları iyileştirmede mevcut rehabilitasyon stratejilerinin etkinliği sınırlıdır. Rehabilitasyonun etkisini güçlendirmenin bir imkanı da tedaviye transkranyal doğru akım stimülasyonu (tDAU) olarak bilinen bir teknik vasıtasıyla non-invazif beyin uyarımı eklemektir. Bu teknik beynin çalışma şeklini değiştirebilir ve GYA ve bedensel işlevlerdeki bozulmayı azaltmak için kullanılabilir. Ancak bu müdahalenin rehabilitasyon sonuçlarını iyileştirmede etkinliği hala bilinmiyor.

Araştırma tarihi

Bu derleme 2015 Şubatına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

18 yaş üzeri, akut, post akut veya kronik iskemik ya da hemorajik felçli toplam 748 hasta üzerinde yürütülmüş 32 araştırma derledik. Müdahale gruplarında ortalama yaş 43 – 70, kontrol gruplarında 45 – 75 arasındaydı. Katılımcılarda motor bozulma düzeyi şiddetli orta arasındaydı. Çalışmaların çoğunluğu yataklı kurumlarda yürütüldü. tDAU farklı uyarı tipleri (anodal, katodal, dual) farklı uyaran süreleri ve dozlarında verildi ve sahte tDAU ya da aktif kontrol müdahalesine karşı kıyaslandı.

Ana sonuçlar

Bu derlemede tDAU’nun günlük yaşam aktivitelerini (GYA) iyileştirebildiği bulundu ancak kol, bacak işlevleri, kas kuvveti ve bilişsel yetkelerin iyileşebilme durumu hala belirsizdir. Ters olaylar ve tedaviyi bırakan hastaların oranı gruplar arasında kıyaslanabilir bulundu. Derlenen çalışmalar stimülasyonun tipi, yeri ve süresi, verilen akım miktarı, elektrot boyu ve pozisyonunundan başka felcin tipi ve yerleşimi anlamında farklıydı. Bu bulguların dayandığı, özellikle kol ve bacak işlevi, kas kuvveti ve bilişsel yetkelerle ilgili kanıt tabanını güçlendirmek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

tDAU’nun GYA’yı iyileştirmesine dair kanıtların kalitesi çok düşükle orta arasındaydı. Üst ekstremite işlevi, ters etkiler ve tedaviyi bırakan hastalar için düşüktür.

Yazarların kararı

Halen tDAU’nun felçten sonra GYA performansını iyileştirmede kontrole (sahte akım veya başka müdahale) kıyasla etkinliğine dair çok düşükle orta arası kanıt bulunuyor. Ancak gelecekte kanıt kalitesini değiştirebilecek, sürmekte olan çok araştırma var. Gelecekteki çalışmalarda özellikle, felç sonrası tDAU’dan kimlerin en fazla fayda sağlayabileceği ve bu uygulamanın üst ve alt ekstremite işlevine, kas kuvvetine ve bilişsel yetkelere etkileri araştırılmalıdır. Çalışma terkleri ve ters etkiler rutin olarak izlenmeli ve ikincil sonuç ölçütleri olarak sunulmalıdır. Çalışmalarda Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) beyanına bağlı kalınarak metodolojik sorunlar da göz önüne alınmalıdır.

Kaynak

Elsner B, Kugler J, Pohl M, Mehrholz J. Transcranial direct current stimulation (tDCS) for improving activities of daily living, and physical and cognitive functioning, in people after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009645. DOI: 10.1002/14651858.CD009645.pub3

Orijinal özet için: Beyne Doğru Akım

Tam metin için: : Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv