Kadınlarda İdrar Kaçırmaya Karşı Pelvis Tabanı Kas Egzersizleri

Cochrane derleme özeti Güncelleme

Stres tipi idrar kaçırma, öksürme veya hapşırma gibi fiziksel aktivite ile irade dışı idrar kaçırmadır. Sıkışma tipi kaçırmada şiddetli bir idrar yapma ihtiyacı olur, ancak kişi tuvalete zamanında yetişemez. Her ikisinin kombinasyonuna karışık tipte idrar kaçırma denir.

Araştırmaların derlemesinde pelvis tabanı kas egzersizlerinin (PTKE) kadınlarda özellikle stres tipi ve tüm tipte idrar kaçırmaların iyileşme ve şifa bulmasında faydası olduğu bulundu.

Yazarların kararı

Derleme PTKE’nin stres tipi ve herhangi bir tipte idrar kaçırması olan kadınların konservatif bakım programlarına birinci seçenek tedavi olarak eklemesinin yaygın olarak tavsiyesi için destek sağlıyor. PTKE’nin uzun vadeli etkinliğinin daha fazla araştırılması gerekiyor.

Kaynak

Dumoulin C, Hay-Smith EC, Mac Habée-Séguin G. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD005654. DOI: 10.1002/14651858.CD005654.pub3

Orijinal özet için: İnkontinenste PTKE

Tam metin: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2009 Versiyonu

Cochrane derleme özeti

Egzersiz etkili, ancak çalışmalar arasında heterojenite var. 14 araştırmanın derlemesi.

Stres inkontinens, öksürme, hapşırma gibi fiziksel aktivitelerle irade dışı idrar kaçırmadır ve pelvis taban kaslarının zayıflığında görülebilir. Mesane kaslarının irade dışı kontraksiyonu nedeni ile görülen sıkışma tipi inkontinens, kuvvetli bir idrar yapma ihtiyacıdır, ancak kişi tuvalete zamanında yetişemez. Stres inkontinens ve sıkışma tipi inkontinensin kombinasyonuna, karışık tip inkontinens denir. Araştırmaların derlemesi, pelvis tabanı kas egzersizinin (Sıkma egzersizleri) tüm inkontinensli kadınlara yarar sağladığını gösterdi. En çok yarar, üç ay süre ile egzersiz yapan kadınlarda görüldü.

Arka plan

Pelvis tabanı kas egzersizleri, stres inkontinensli kadınlarda en sık başvurulan fizik tedavi yöntemidir. Karışık tip inkontinenste bazen, sıkışma tipi inkontinenste daha seyrek önerilir.

Amaçlar

Üriner inkontinensli kadınlarda pelvis tabanı kas egzersizlerinin etkisini; plasebo, taklit tedavi ya da başka inaktif kontrol tedavilerine karşı değerlendirmek amaçlandı.

Araştırma stratejisi

Cochrane inkontinens Grubu Uzmanlık Kayıtları (2009) ve araştırılan makalelerin referans listeleri tarandı.

Seçim kriterleri

Stres tipi, sıkışma tipi ve karışık tipte idrar inkontinensi (belirti, bulgu veya ürodinamiğe dayanarak) olan kadınlar üzerinde yürütülmüş randomize ya da hemen hemen randomiza kontrollü araştırmalar seçildi. Araştırmaların bir kolunda pelvis tabanı kas egzersizleri (PTKE) müdahalesi yapıldı. Diğer kollarda, tedavi uygulanmadı ya da plasebo, taklit ye da başka inaktif kontroller uygulandı.

Bilgi toplama ve analiz

Araştırmaların kriterlere uygunluğu ve metodolojik kalitesi bağımsız olarak değerlendirildi. Bilgiler çıkarıldı ve çapraz kontrol edildi. Bilgiler Cochrane El Kitabında (Higgins 2008) tanımlandığı gibi işlendi. Çalışmaların heterojenitesi meta analize izin vermedi.

Ana sonuçlar

Seçim kriterlerini 836 kadın üzerinde yürütülmüş 14 çalışma karşıladı. Analiz için 12 araştırmadan bilgi sağlandı. Birçok çalışmada kayırma hatası riski orta – yüksek arası bulundu. Araştırmalarda kullanılan müdaheleler, popülasyonlar ve sonuç beklentileri arasında önemli ölçüde değişkenlik bulundu

PTKE uygulayan kadınlarda iyileşme ya da şifa bildirimleri, kontrol gruplarına göre daha yüksek bulundu. Aynı grup, idrar tutma ile ilgili olarak daha yüksek yaşam kalitesi bildirdi.

PTKE grubunda gün içinde inkontinens episodları azaldı ve ofiste uygulanan kısa süreli pet testi ile sızıntıların azaldığı gösterildi. Bildirilen yan etkilerden hiç biri ciddi görülmedi. Stres inkontinensi inceleyen araştırmalarda, daha büyük yarar bildirildi ve sıkışma tipi inkontinensini araştıran bir çalışmada daha uzun tedavi süresi önerildi.

Kaynak

Dumoulin C, Hay-Smith J. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD005654. DOI: 10.1002/14651858.CD005654.pub2.

Orijinal tıbbi özet ve tam metin için: İnkontinenste Pelvik Egzersiz

Son Paylaşımlar
Arşiv