Kanser Yayılmasına Bağlı Omurilik Basısının Tedavisinde Müdahaleler


Foto: Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Vücudun başka bölgelerindeki kansere bağlı, olarak omurgayı tutan ve omurilikte baskıya neden olan metastatik, dura dışı omurilik basısı (MDDOB), sıklıkla ağrı, yürüme yetisinde gerileme dahil işlev bozulması, inkontinens ve yaşam kısalması ile sonuçlanır. Ana akım tedavi radyoterapidir, ancak MDDOB’li hastaların tedavisinde cerrahi ve kortikosteroidler de kullanılır. 2008 yılında yayınlanan önceki bir derlemenin bu güncellemesinde; radyoterapi, cerrahi ve kortikosteroidlerin MDDOB’li erişkinlerde işlevi iyileştirme ve ağrıyı azaltmada ne kadar etkili olduğunu ve ne derecede iyi tolere edildiğini belirlemek için 3 Mart 2015 tarihine kadarki klinik araştırma kanıtları değerlendirildi.

Yüksek gelirli ülkelerde 876 MDDOB’li erişkin (19 – 87 yaşlar arasında) üzerinde yürütülmüş 7 araştırma bulduk. İzlem süresi bir ayla üç yıl arasında değişkendi ve çalışmalarda değerlendirilen hasta sayısı 29 – 303 arasındaydı. İki çalışmada farklı dozlarda radyasyon; ikisinde radyasyondan önce cerrahi sadece radyasyona karşı ve üç küçük çalışmada yüksek doz kortikosteroid orta dozda steroidle veya plaseboya karşı kıyaslandı.

Ana sonuçlar

1. Farklı dozda radyasyon için, spinal kord basısı olan omurgaları stabil durumda ve 6 aydan az yaşaması beklenen erişkinlerde bir doz radyasyon iki doz kadar ve iki doz 8 doz kadar etkindi. Prognozu daha iyi olan hastalara lokal kanser rekürrensini önlemek için daha uzun süreli radyasyon kürü gerekebilir, ancak yaşamak için az süresi kalmış MDDOB’li hastalar için kısa süreli kürlerin hızlı faydaları önemli olabilir. Ciddi yan etki bildirilmedi ve diyare, bulantı ve kusma insidensi düşük ve farklı radyasyon dozlarına farklı değildi.

2. Radyasyondan önce cerrahi için; RT öncesinde spinal kanalı genişletmek için omurganın bir kısmını çıkarmak (laminektomi) tek başına radyasyona üstün bir avantaj getirmedi.

Doğrudan dekompresyon cerrahisi (vertebranın etkilenen kısımlarına doğrudan giriş ve çıkarma ve gerekirse omurgaları kemik greftleri ve cihazlarla tamir etmek) ve bunu izleyerek yapılan radyasyon tedavisi, 65 yaş altında dikkatle seçilmiş hastalarda sadece radyasyondan daha etkiliydi. Cerrahi + radyasyon, yalnız başına radyasyona kıyasla daha fazla zararlı etkiye neden olmadı.

3. Yüksek dozda steroidler için; yüksek dozla sağlanan faydalı etkiler orta doz ya da plasebodan anlamlı fark göstermedi, ancak yüksek doz steroidlerle ciddi yan etkiler daha sık görüldü.

Çalışmalardan hiçbirinde bakımdan tatmin veya yaşam kalitesi hakkında bildirim yapılmadı. Ayrıca prognozu iyi olan MDDOB’li erişkinlerde farklı radyasyon dozlarını kıyaslayan çalışma bulamadık. Çoğu sonuç hakkındaki tam güvenimiz, tek araştırmadan ya da birkaç küçük araştırmadan sağlandıkları için eksildi. Dekompresif cerrahi çalışmasından da sadece radyasyon verilen hastalardan bazılarında radyasyona sadece orta derecede duyarlı kanserler vardı ve her iki müdahale kolundaki hastaların üçte birinde omurgalar stabil değildi. Olağan klinik uygulamada bu tür durumlarda tercih edilen opsiyon radyasyon değil cerrahidir.

Genel GRADE kanıt kalitesi, farklı radyasyon dozlarının kıyaslaması ve yüksek doz kortikosteroidlerin ters etkileri ile ilgili tüm sonuçlar için orta derecedeydi. Bu da ilerideki araştırmalar bu derlemedeki hesapları ve hesaplara olan güvenimizi değiştirebilecek olmakla beraber sonuçlar için makul bir güven işaretidir.

Genel GRADE kanıt kalitesi laminektomi kıyaslamasının tüm sonuçları için çok düşük, farklı radyasyon dozlarıyla lokal tümör rekürrensi için, dekompresif cerrahiyle kıyaslamanın tüm sonuçları için ve yüksek doz kortikosteroidlerin kıyaslamasındaki etkinlik sonuçları için düşüktü. Bu da bu sonuçlarda daha düşük güven gösteriyor ve gelecekteki çalışmaların derlemedeki hesaplamaları değiştirme ihtimalinin olduğu kabul ediliyor. Bu belirsizliklerin netleşmesi için daha fazla araştırma gerekiyor ve bazıları halen yürütülmektedir.

Kaynak

George R, Jeba J, Ramkumar G, Chacko AG, Tharyan P. Interventions for the treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD006716. DOI: 10.1002/14651858.CD006716.pub3

Orijinal özet için: Kemik Met. Tedavi

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv