Kombinasyon Tedavisine (LABA/ICS) Bir Uzun Etkili Muskarinik Antagonist (LAMA) Olan Tiyotropiyum Ekl

Cochrane derleme özeti

Kombine LABA/ICS inhalasyon tedavisine bir LAMA, tiyotropiyum Respimat inhalasyonu eklemek kurtarıcı oral steroid gereğini azaltabilir. Yaşam kalitesine dikkate değer bir fayda muhtemel değildir ve hastaneye yatışları azaltıp azaltmadığını söyleyemiyoruz ancak tiyotropiyum eklemenin akciğer işlevi, astım kontrolü ve ciddi olmayan yan etkilere biraz faydası var.

Çalışmalar ve sonuçlar hakkında başka ayrıntılar

Günlük olarak LABA ve ICS içeren inhaler kullanmak astım belirtilerini iyileştirebilir ve atak ihtimalini azaltabilir. Eğer bu fayda sağlamazsa başka solunum problemlerinde etkili olan LAMA denen başka tip bir inhaler ilaç, astımlı hastalarda LABA/ICS inhalerlerin yanı sıra kullanılabilir.

Astımlı erişkinlerde LABA/ICS tedavisine bir LAMA eklemenin, tedaviyi sadece LABA/ICS ile sürdürmekten daha iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Konuya ilişkin 4 araştırma bulduk, ancak biri geri çekilmişti. Diğer üç çalışmada bir LAMA tiyotropiyum Respimat bir yıl kadar süreyle plaseboya karşı her iki grup da olağan LABA/ICS inhaler tedavisini sürdürürken kıyaslandı. Katılımcılar çalışmalara girdiklerinde katılımcılar akciğer fonksiyonları oldukça düşüktü, bu da astımlarının iyi kontrol edilmediğinin göstergesiydi; solunum tıbbında bu durum “şiddetli astım” olarak bilinir.

48 hafta sonunda olağan LABA/ICS inhaler tedavisini sürdüren 1000 hastadan 328’i bir kür oral steroid almak zorunda kaldı; eğer ilaveten tiyotropiyum’da alsalardı buna kıyasla 1000 hastadan 271’inin oral steroid alması gerekecekti. Ancak sonuçlardaki belirsizlik bu son rakamın 271 olmaktan çok 218 ile 333 arasında bir yerde olduğu anlamına geliyor, bu durumda faydadan emin olamıyoruz. Yaşam kalitesi skorları tiyotropiyum alanlar ve almayanlar arasında farklı değildi. Çalışmalar tiyotropiyum alan hastaların bir ciddi yan etkiden yakınma ihtimalinin fazla olduğuyla ilgili farklı sonuçlar gösterdi, ancak tiyotropiyum alanlarda ciddi olmayan yan etkiler daha az görüldü.

LABA/ICS üzerine tiyotropiyum almanın bir astım atağı nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kalan hasta sayısını azaltıp azaltmadığını söyleyemiyoruz çünkü bu olay sonuçlara güvenebilmemiz için yeterli sıklıkta görülmedi. Akciğer fonksiyonlarına fayda ve astım kontrol ölçütlerine küçük faydalar gösteren yüksek kalitede kanıtlar bulundu.

Yazarların kararı

Şiddetli astımlı hastalarda LABA/ICS tedavisine tiyotropiyum eklenmesi yalnız başına LABA/ICS tedavisine kıyasla kurtarıcı oral steroid gereksinimini azaltmada ek yarar getirebilir. Etki kesin değildir ve başka LAMA preparatları için kanıt bulunmuyor. Yaşam kalitesine muhtemel etkiler ihmal edilebilir düzeyde, ciddi ters olaylara etkiye dair kanıtlar tutarsızdır.

Günde 5.5 µg tiyotropiyum Respimat’ın yalnız başına LABA/ICS’ye kıyasla akciğer fonksiyonları ve astım kontrolüne küçük ek faydaları ve daha az ciddi yan etkisi olması muhtemeldir.

Tiyotropiyum ekleme tedavisinin hastaneye yatış sıklığına faydası bir yıl süren çalışmalara rağmen hala bilinmiyor.

Sürmekte olan ve ileride yapılacak çalışmaların, klinisyenlerin bulguların bakım basamaklarıyla ilişkisine karar vermesine yardımcı olmak için katılımcıların arka plan tedavilerini net olarak tarif etmesi gerekir. Eğer çalışmalarda tiyotropiyum Respimat dışında LAMA’lar test edilirse, farklı preparatlar arasında güvenlik ve etkinlik kıyaslamaları yapabilmek için en azından 6 ay süreli olması ve kabul edilmiş ve kanıtlanmış sonuç ölçütleri kullanmaları gerekir.

Kaynak

Kew KM, Dahri K. Long-acting muscarinic antagonists (LAMA) added to combination long-acting beta-agonists and inhaled corticosteroids (LABA/ICS) versus LABA/ICS for adults with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011721. DOI: 10.1002/14651858.CD011721.pub2

Orijinal özet için: Tiyotropiyum Ekleme Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv