Yeni Atipik Antipsikotiklere Karşı Klorpromazin

Cochrane derleme özeti

Şizofren hastalar olmayan şeyler görür (hallüsinasyon) ve garip şeylere inanır (delüsyon). Bu hastaların ana tedavisi antipsikotik ilaçlardır. Klorpromazin şizofrenili hastaların tedavisinde etkili olduğu keşfedilen ilk ilaçlardan biridir. En sık kullanılan ve pahalı olmayan bir tedavi olarak yerini koruyor. Ancak eski bir ilaç olup (birinci nesil) görüş bulanması, ağız kuruması, al titremesi, depresyon, kaslarda sertleşme ve yorgunluk gibi ciddi yan etkileri vardır.

Bu Cochrane derlemesinde şizofrenili hastaların tedavisinde klorpromazinin yeni antipsikotik ilaçlara kıyasla etkisini inceledik.

Randomize kontrollü araştırmalar bulmak için literatürü 2013 Eylülüne kadar taradık ve derlemeye 71 araştırma dahil ettik. Derlenen çalışmalarda klorpromazin üç yeni antipsikotik ilaçla kıyaslandı: risperidon, ketiyapin veya olanzapin. Çalışmaların çoğu kısa süreli olup Çin’de yürütüldü. Düşük kaliteli kanıtlara dayanarak klorpromazinin risperidon ve ketiyapinden çok farklı olmadığını ancak kullanımına daha fazla yan etkinin eşlik ettiğini bulduk. Olanzapinle yapılan karşılaştırma daha çok olenzapinden yana sonuç verdi, bu ilacı kullananlar klorpromazine kıyasla daha az yan etki yaşadı; genel durum ve yaşam kalitesinde daha fazla iyileşme görüldü. Ancak yine bu sonucun temelini de düşük kalitede kanıtlar oluşturdu. Daha büyük, daha uzun süreli, daha iyi yürütülmüş ve raporlama yapan araştırmaların; yaşam kalitesi, tedaviden veya bakımdan tatmin düzeyi, nüks, maliyet ve hastaneden taburculuk ya da yatışlar gibi önemli sonuç ölçütlerine odaklanması gerekir. Ayrıca daha çok uluslararası çalışma gerekli. Derlenen çalışmalarda ayaktan tedavi görenler azdı, ileride yapılacak çalışmalara bu grup hastanın da dahil edilmesi gerekir.

Bu Cochrane derlemesindeki kanıtların sınırlı olması nedeniyle kesin kararlar çıkarmak güç. Klorpromazin yaygın olarak erişilebiir, yeni antipsikotiklerle kıyaslanabilir ve nispeten ucuz; bu durumda yen etkilere neden olma eğilimine rağmen referans antipsikotikler arasında yerini sürdürmesi muhtemeledir.

Bu basit dilli özeti bir tüketici yazdı: Ben Gray: Senior Peer Researcher, McPin Foundation. http://mcpin.org/.

Kaynak

Saha KB, Bo L, Zhao S, Xia J, Sampson S, Zaman RU. Chlorpromazine versus atypical antipsychotic drugs for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD010631. DOI: 10.1002/14651858.CD010631.pub2

Orijinal özet için: Psikozda Klorpromazin

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv