Çocuklarda Skolyoz Ameliyatında Kan Kaybını Azaltmak İçin Antifibrinolitik Ajanlar


Foto: Wellcome Photo Library, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Skolyoz omurgada normal olmayan eğrilmedir. Düzeltmek için ameliyat gerekebilir ve sıklıkla çocuk küçükken yapılır. Ameliyatta ciddi derecede kanama olabilir ve çoklu organ yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Kan kaybını azaltmak için pıhtılaşma yollarını değiştirenler dâhil birçok yöntem kullanılır. Antifibrinolitik ilaçlar olarak bilinen tedaviler pıhtının çözülmesini önleyerek kan kaybını azaltabilir. Bu derleme 2008 yılında yayınlanan ve bu ilaçların ne kadar etkili ve güvenli olduğunu araştıran eskisinin güncellemesidir.

Araştırma tarihi

Son araştırma tarihimiz 2016 Ağustosudur.

Çalışma özellikleri

Sistematik derlememizde incelenen antifibrinolitik ilaçlar aprotinin, traneksamik asit ve aminokaproik asittir. Antifibrinolitik ya da plasebo verilen 18 yaş altı toplam 455 katılımcı üzerinde yürütülen 9 araştırma bulduk.

Çalışmaların katılımcı sayısı 36 – 60 arasındaydı. Çalışmalardan ikisinde aprotinin, dördünde traneksamik asit ve dördünde de aminokaproik asit araştırıldı. Bir çalışmada aminokaproik asit, traneksamik asitle kıyaslandı. Diğer çalışmalarda kontrol grubuna plasebo verildi. Aprotinin ve aminokaproik asit kullanılan çalışmalarda yüksek dozlar kullanıldı. Traneksamik asidi değerlendiren çalışmalardan ikisinde yüksek dozlar, birinde düşük dozlar araştırıldı, birinde doz bildirilmedi. Beş çalışmada idiyopatik skolyoz, dördünde hem idiyopatik hem de serebral palsi gibi başka bir hastalığın sonucunda meydana gelen skolyoz değerlendirildi.

Derlenen dokuz çalışmadan beşinde hastaların ne kadar süre izlendiği bildirildi. İzlem süreleri cerrahi sonrası 1 – 10 gün arasındaydı veya hastanede yatış boyunca sürdürüldü.

Fon kaynakları

İki çalışma ağlık profesyonellerinin kurumlarından bağış aldı, birine ilaç şirketi sponsor oldu, kalanlarında fon kaynağı açıklanmadı.

Önemli sonuçlar

Antifibrinolitik ilaçlar ameliyat esnasında ya da hemen sonrasında kan kaybını 427 mL kadar (kan kaybında %20’den fazla azalma) ve aynı dönemde nakledilen kan miktarını 327 mL kadar azalttı. Bağışlanan ya da hem bağış hem de kendinden alınarak saklanan kan nakli yapılan çocuk sayısı da anlamlı derecede azaldı.

Tüm bu sonuçlar için kanıt kalitesine, katılımcı sayılarının az olması, çalışma tasarımları ile ilgili bazı sorunlar ve bulgulardaki belirsizlik nedeniyle düşük ya da çok düşük değer biçtik.

Çalışmalara alınan çocuklardan ölen olmadı ve bir çalışmada plasebo alan üç çocukta pıhtı gelişmekle beraber çok az ters olay bildirildi. Ancak bu çalışmalarda ters olaylar layıkıyla incelenmemiş ya da çalışma yazarları bunları tamamen raporlamamış olabilir. Yine güvenlik hakkında karar çıkarmak için değerlendirilen çocuk sayısı çok az ve izlem süreleri çok kısaydı.

Karar

Derlememiz antifibrinolitik ilaçların kan kaybını azalttığını ve kan nakli yapılan çocuk sayısını ve nakledilen kan miktarını azalttığını gösteriyor, ancak bu bulguların hepsini destekleyen kanıtlar pek kuvvetli değil. Antifibrinolitik ilaçların güvenliği de belirsiz kaldı.

Kaynak

McNicol ED, Tzortzopoulou A, Schumann R, Carr DB, Kalra A. Antifibrinolytic agents for reducing blood loss in scoliosis surgery in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD006883. DOI: 10.1002/14651858.CD006883.pub3

Orijinal özet için: Skoloyoz – Antifibrilolitik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar