Bası Yaralarının Önlenmesi İçin Yara Bakım Ekipleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bası yaraları cilt ve altındaki dokuları tutar. Bunlar çoğunlukla kendi kendine hareket edemeyen insanlarda görülür. İyileşmeleri zordur. Bu nedenle oluşmalarını en baştan önlemek önemlidir. Ancak oluştuklarında düzgün bakım önemlidir. Bir yara bakım ekibinin bu yaraları olan insanlarda, tek kişi bakımına kıyasla daha iyi sonuçlar sağlaması beklenir.

Derleme sorusu

Bir yara bakım ekibinin bası yaralarının iyileşmesi ve önlenmesine etkisini anlamayı amaçladık. İlgimizi bası yaralarının hem önlenmesine hem de tedavisine odaklı bir ekip çalışmasını inceleyen araştırmalara yönelttik. Katılımcı yaşı gözetilmedi. Bakım kurumu olarak herhangi tipte bir hastane, bakım evi veya katılımcının kendi evi dahil edildi. Katılımcı olarak bası yarası olan ya da gelişme riski taşıyan kişiler seçildi.

Bulgularımız

2015 7 Nisanına kadar tarama yaptık ve araştırma çalışması bulamadık. Bu derlemeye alınacak çalışma bulamadığımız için yara bakım ekiplerinin, bası yaralarının bakım ve önlenmesinde iyileşme sağlayıp sağlayamadığını söyleyemiyoruz. Bu nedenle yara bakım ekiplerinin bası yaralarının bakım ve önlenmesine etkisi üzerine çalışma yapılması gerekiyor.

Bu derlemenin sağladığı kanıtlar 2015 Nisanına kadar günceldir.

Kaynak

Moore ZEH, Webster J, Samuriwo R. Wound-care teams for preventing and treating pressure ulcers. Cochrane Database of SystematicReviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011011. DOI: 10.1002/14651858.CD011011.pub2

Orijinal özet için: Bası Yarası Bakım Ekipleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv