Ciddi Derecede Hasta Bebek ve Çocuklarda Bronşiyolit İçin Sürfaktan

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mekanik ventilasyon gereken bronşiyolitli bebek ve çocuklarda dışarıdan sürfaktan (akciğerlerin ürettiği lipid ve proteinden yapılan bir madde) kullanımı mortalite ve mekanik solunum süresini düşürür mü?

Arka plan

Bronşiyolit (küçük hava yollarının enfeksiyonu) bebeklerde solunum yetmezliğinin en olağan nedenlerinden biridir. Bronşiyolite karşı yerleşik tedavi opsiyonları bulunmamaktadır. Sürfaktan akciğer mekaniği üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle bronşiyolitte fayda sağlayabilir. Mekanik solunums ihtiyaç duyan bronşiyolitli bebek ve çocuklarda dışarıdan verilen sürfaktanın mortaliteyi ve mekanik solunum süresini azaltmada etkinliğini değerlendirmek istedik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Haziranına kadar günceldir. Derlemeye 79 hasta üzerinde yürütülen üç küçük randomize kontrollü araştırma (RKA) dâhil edildi. Tüm araştırmalara bronşiyolit tanılı ve mekanik solunum gereken 2,5 yaşından küçük bebekler alındı. İki çalışmada kıyaslama için plasebo (aktif etkisi olmayan bir madde) yoktu. Çalışmaların hiçbiri fon kaynağı kullanmadı.

Ana sonuçlar

Derlenen iki çalışmada mortalite bildirilmedi. Mekanik solunum yaptırılan bronşiyolitli bebek ve çocuklarda sürfaktan kullanımı mekanik solunum süresini kısaltmadı. Ancak müdahale yoğun bakım ünitesinde kalış süresini kısalttı ve oksijenasyon ve CO2 atılımına faydalı etkiler gösterdi. Derlenen üç çalışmadan hiçbirinde komplikasyon gözlenmedi.

Kanıt kalitesi

Mekanik solunum süresi, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, oksijenasyon parametreleri ve karbondioksit parametreleri ile ilgili kanıtların düzeyi orta kalitedeydi. Katılımcı sayısı da az olan çalışmaların kısıtlı sayıda olması orta kalitenin nedeniydi, bu derlemenin de kısıtlamasını teşkil ediyor. Ciddi derecede hasta bronşiyolitli bebek ve çocuklarda sürfaktanın herhangi bir faydası olup olmadığını kesin olarak belirlemek için daha büyük çalışmalar gerekiyor.

Yazarların kararı

Sürfaktan kullanımının mekanik solunum süresi, YBÜ’de kalış süresi, oksijenasyon ve CO2 atılmasına faydalı etkileri var. Ancak çalışma sayısı az ve çalışmalar küçük (n=79) bu nedenle mekanik solunum gereken ciddi derecede hasta bronşiyolitli çocuklarda sürfaktan tedavisinin etkinliğini etraflıca belirlemek için kanıtlar yetersiz. Yoğun bakım gerektiren bronşiyolitli bebeklerde dışarıdan sürfaktan tedavisinin etkinliğini değerlendirmek için yeterince güçlü daha büyük çalışmalara ve mali etkinlik analizi gerekiyor.

Kaynak

Jat KR, Chawla D. Surfactant therapy for bronchiolitis in critically ill infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD009194. DOI: 10.1002/14651858.CD009194.pub3

Orijinal özet için: Sürfaktan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv